Obnovljeni mir

8. 11. 2013.

“Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista.” (Kološanima 1,2)

Krist je “Knez mironosni” (Izaija 9,5). Njegovo je poslanje vratiti Zemlji i Nebu mir što ga je grijeh narušio. “Dakle: opravdani vjerom u miru smo s Bogom po našem Gospodinu Isusu Kristu.” (Rimljanima 5,1) Tko god se odrekne grijeha i otvori svoje srce Kristovoj ljubavi, postaje sudionik toga nebeskog mira.
Nema drugog temelja mira osim toga. Kristova milost, primljena u srce, suzbija svako neprijateljstvo, stišava sukobe i ispunjava dušu ljubavlju. Onoga tko je u miru s Bogom i sa svojim bližnjima nitko ne može učiniti nesretnim. U njegovu srcu neće biti zavisti, tu nema mjesta zlim sumnjičenjima, mržnja ne može postojati. Srce koje je u skladu s Bogom ispunjeno je nebeskim mirom i širi njegov blagoslovljeni utjecaj na sve oko sebe. Duh mira spuštat će se kao rosa na srca umorna i izmučena od svjetovnih sukoba.
Kristovi sljedbenici poslani su u svijet s viješću mira. Svatko tko tihim, nesvjesnim utjecajem svetoga života objavljuje Kristovu ljubav, svatko tko riječju ili djelom navodi drugoga da se odrekne grijeha i preda svoje srce Bogu, pripada graditeljima mira. …
Duh mira dokaz je njihove povezanosti s Nebom. Okružuje ih ugodno ozračje Kristove osobnosti. Miomiris života i ljepota karaktera otkrivaju svijetu da su oni Božja djeca. Ljudi uviđaju da su bili s Isusom. (Isusov govor na Gori, str. 44,45)
Kristova milost mora biti utkana u svaki stupanj razvoja karaktera. … Svakodnevno urastanje u Kristov život stvara u duši blaženstvo mira; takav život stalno donosi rod. … U životu onih koji su otkupljeni Kristovom krvlju, samoprijegor će biti stalna pojava. Vidjet će se dobrota i pravednost. Tiho, unutarnje iskustvo učinit će da život bude pun pobožnosti, vjere, krotkosti i strpljenja. To treba postati naše svakidašnje iskustvo. Mi trebamo oblikovati karakter slobodan od grijeha — karakter koji je postao pravedan pod utjecajem Kristove milosti koja prebiva u nama. (CH 633,634)