Obožavajte Stvoritelja

16. 06. 2024.

“Poklonite se Stvoritelju neba i zemlje, mora i izvora voda!” (Otkrivenje 14,7)

Dužnost da se poklonimo Bogu temelji se na činjenici da je On Stvoritelj i da Mu sva stvorenja duguju život. Gdje god se u Bibliji ističe Njegovo veće pravo da Ga ljudi štuju i klanjaju Mu se no što ga imaju bogovi mnogobožaca, navode se dokazi Njegove stvaralačke moći. …

U Otkrivenju 14. poglavlju nalazimo poziv upućen ljudima da se poklone Stvoritelju, a proroštvo skreće pozornost na skupinu koja, kao posljedicu objavljivanja trostruke vijesti, vrši Božje zapovijedi. Jedna od njih upućuje izravno na Boga kao Stvoritelja. Četvrti propis glasi: “A sedmoga je dana subota, počinak posvećen Jahvi, Bogu tvojemu. … Ta i Jahve je šest dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima, a sedmoga je dana počinuo. Stoga je Jahve blagoslovio i posvetio dan subotni.” (Izlazak 20,10. 11) O suboti Gospodin dalje kaže da je ona “znak … kako bi se znalo da sam ja Jahve, Bog vaš” (Ezekiel 20,20). …

“Važnost subote kao uspomene na stvaranje je u tome što ističe pravi razlog zbog kojeg je Bog dostojan obožavanja” — zato što je On Stvoritelj, a mi smo Njegova stvorenja. “Stoga je subota osnova svakog bogoštovlja jer ovu veliku istinu naučava na posebno dojmljiv način, što se ne može reći ni za jednu drugu ustanovu. Pravi razlog bogoštovlja, ne samo onoga u sedmi dan, već svakoga općenito, nalazi se u razlici između Stvoritelja i Njegovih stvorenja. Ova velika činjenica ne može nikada zastarjeti i ne smije se nikada zaboraviti.” (J. N. Andrews, History of the Sabbath, pogl. 27)

Da bi ovu istinu zauvijek sačuvao u umovima ljudi, Bog je u Edenu ustanovio subotu i dokle god činjenica da je On naš Stvoritelj ostaje razlogom da Mu iskažemo štovanje, dotle će i subota biti znak i uspomena toga. Da su svi svetkovali subotu, čovjekove bi misli i osjećaji bili usmjereni na Stvoritelja kao predmet štovanja i obožavanja, pa nikada ne bi bilo ni idolopoklonika, ni ateista ni nevjernika. Svetkovanje subote je znak vjernosti pravom Bogu koji je sazdao “nebo i zemlju, more i izvore vodâ”. Iz ovoga slijedi da će vijest koja ljudima zapovijeda da se poklone Bogu i vrše Njegove zapovijedi predstavljati naročiti poziv na vršenje četvrte zapovijedi. (Veliki sukob, str. 346,347)