Obožavan od anđela

30. 08. 2023.

“Ili misliš da ne mogu zamoliti Oca svog da mi u ovaj čas pošalje više od dvanaest legija anđela?” (Matej 26,53)

Mnogi između Kristovih slušatelja koji su bili stanovnici

Jeruzalema i kojima nisu bile nepoznate zavjere poglavara protiv Njega, osjećali su se privučeni k Njemu neodoljivom silom. Pratilo ih je snažno osvjedočenje da je On Božji Sin. Međutim, Sotona ih je bio spreman navesti na sumnju već pripremljenim putom njihovih pogrešnih pojmova o Mesiji i Njegovu dolasku. Bilo je široko rasprostranjeno vjerovanje da će se Krist roditi u Betlehemu, ali da će nakon određenog vremena iščeznuti, a kad se pojavi po drugi put, nitko neće znati odakle je došao. Nije bilo malo onih koji su smatrali da Mesija neće imati nikakve prirodne veze s ljudskim rodom. …

Dok su se kolebali između sumnje i vjere, Isus je razumio njihove misli i odgovorio im: “Mene poznajete i znate odakle sam: nisam došao sam od sebe, nego postoji Istiniti koji me posla, a vi ga ipak ne poznajete.” Oni su tvrdili da posjeduju znanje o Kristovom podrijetlu, ali Ga uopće nisu poznavali. Da su živjeli u suglasju s Božjom voljom, prepoznali bi Njegova Sina kad im se otkrio.

Slušatelji nisu mogli pogrešno razumjeti Kristove riječi. One su jasno ponavljale onu tvrdnju koju je iskazao pred Velikim vijećem mjesecima prije ovoga, kad je sebe proglasio Sinom Božjim. Kao što su Ga poglavari tada pokušali ubiti, tako su sada tražili da Ga uhvate, ali su bili spriječeni nevidljivom silom koja je postavila međe njihovom bijesu. …

Između naroda mnogi su Mu povjerovali govoreći: “Kad dođe Mesija, hoće li činiti više čudesa nego ih je ovaj učinio?” Vođe farizeja, koji su puni zebnje pratili tijek događaja, zamijetili su izraze naklonosti mnoštva. Požurili su svećeničkim poglavarima i izložili svoje planove da Ga uhite. Pripremali su se da Ga uhvate kad bude sam; jer se nisu usuđivali to učiniti u prisutnosti naroda. Isus je opet pokazao da čita njihove namjere: “Još sam malo vremena s vama”, rekao je, “pa odlazim k onomu koji me posla. …” Uskoro će naći utočište izvan domašaja njihova ruganja i mržnje; uznijet će se k Ocu da bi opet bio Obožavani od anđela i tamo Njegovi ubojice neće moći nikada doći. (Isusov život, str. 374,375)

Za razmišljanje: Kako su se anđeli osjećali dok su promatrali Isusove patnje?