Obuhvaća cijeli svijet

19. 01. 2013.

“Zatraži samo, i dat ću ti puke u baštinu, i u posjed krajeve zemaljske.” (Psalam 2,8)

“Njiva je svijet.” (Matej 13,38) Mi danas bolje razumijemo značenje ove izreke nego apostoli kada su primili nalog da propovijedaju Evanđelje. Cijeli svijet je prostrano misionarsko polje. (GW 27)
Užasno stanje svijeta kao da nagovještava da je Kristova smrt bila skoro uzaludna i da je Sotona trijumfirao. … Ali nas to nije prevarilo. Usprkos prividnoj Sotoninoj pobjedi, Krist i dalje obavlja svoje djelo u nebeskom Svetištu i na Zemlji. …
Svečana, sveta vijest opomene mora biti objavljena i u najtežim poljima i u najgrešnijim gradovima, na svakom mjestu do kojeg velika trostruka evanđeoska poruka još nije stigla. Svatko mora čuti posljednji poziv na Janjetovu svadbenu večeru. Od grada do grada, od sela do sela, od zemlje do zemlje, vijest istine za sadašnje vrijeme mora biti objavljena, ne uz izvanjski sjaj, već silom Svetoga Duha. (Isto, 26,27)
Prije nego što čovjek postane pripadnik Kristovog kraljevstva, njegov karakter mora biti očišćen od grijeha i posvećen Kristovom milošću. … Krist želi pokazati svoju milost, utisnuti svoj karakter i svoj lik u cijeli svijet. Njemu je onaj koji se pobunio na Nebu ponudio sva kraljevstva ovoga svijeta da bi kupio Njegovu pokornost načelima zla; ali On je došao uspostaviti kraljevstvo pravednosti i zato nije mogao biti kupljen; nije se htio odreći svoje namjere. Ova Zemlja je Njegovo otkupljeno nasljedstvo i On bi želio da ljudi budu slobodni i neporočni i sveti. … Iako se Sotona služi ljudskim oruđima da onemogući ostvarenje Kristove namjere, ima još pobjeda koje moraju biti izvojevane krvlju prolivenom za ovaj svijet, pobjeda koje će donijeti slavu Bogu i Janjetu. Njegovo će se kraljevstvo proširiti i obuhvatiti cijeli svijet. … Krist neće biti zadovoljan sve dok pobjeda ne postane potpuna. Međutim, “zbog patnja duše svoje vidjet će svjetlost i nasititi se spoznajom njezinom”. “Sa zapada vidjet će ime Jahvino, i Slavu njegovu s istoka sunčanoga.” (Izaija 53,11; 59,19) (RH, 18. kolovoza 1896.)