Od Isusa teče živa voda

12. 08. 2016.

“Uto dođe neka žena Samarijanka da zahvati vode. Isus joj reče: ‘Daj mi da se napijem!’” ( Ivan 4,7)
Pogledajte kako katkad, stjecajem određenih okolnosti, istina dospijeva do drugih ljudi. Prisjetite se Samarijanke koja je po svojem običaju došla zahvatiti vode. Neznanac koji je sjedio kraj zdenca zatražio je od nje da mu dâ piti. Stupili su u razgovor i Isus joj je rekao: “Kad bi ti znala za dar Božji i tko je onaj koji ti veli: ‘Daj mi piti’, ti bi u njega iskala i dao bi ti žive vode. … Tko god pije od te vode, opet će ožednjeti. A tko pije od vode koju ću mu ja dati, sigurno neće nikad ožednjeti. Štoviše, voda koju ću mu dati postat će u njemu izvorom one vode što struji u život vječni.” (Ivan 4,10.13-14) Razmišljajući o napornom poslu koji je morala obavljati iz dana u dan i o tome kako bi bilo dobro kad bi mogla doći do vode bez sve te muke, žena je rekla: “Gospodine, daj mi te vode da više ne žednim i ne dolazim ovamo zahvaćati!” (Ivan 4,15) Ona nije shvatila da joj Isus govori o najvećem interesu duše, o vodi života. Riječi koje je Krist izgovorio bile su živa voda i žena se uskoro toliko zainteresirala da je ostavila svoje posude, otrčala u grad i svojim sunarodnjacima odnijela vijest: “Dođite da vidite čovjeka koji mi reče sve što sam učinila! Da on nije Mesija?” (Ivan 4,29) Ova žena je došla po vodu, a saznala je za vodu života. Bila je osvjedočena u grijeh i povjerovala u Isusa Krista. Tako su sveti glasnici prikazani s dva maslinova drveta, odakle se sveto ulje izlijeva u zlatne svijećnjake, a odatle u zlatne posude. Proces izlijevanja se nastavlja, od primanja dragocjenog ulja do prenošenja toga istog ulja drugima. Riječi budu izgovorene, utjecaj kojeg nismo ni svjesni bude izvršen iako ništa nije rečeno s nekom određenom namjerom. Često poneka izgovorena riječ bude kao posijano sjeme. … Gospodin se pobrinuo da nebeski blagoslovi budu svima izobilno pruženi kako bi istina kakva je u Isusu zauzela prvo mjesto u srcu i zauvijek boravila u hramu duše. Tada će biti moguća potpuna odanost Bogu i svi iskreni vjernici postat će lovci ljudi. Oni će se moliti za mudrost, i živjet će u skladu s molitvom: “Vi ste svjetlo svijetu. … Vaše svjetlo neka tako zasja pred ljudima da vide vaša djela ljubavi te slave vašeg Oca nebeskog.” (Matej 5,14.16) (Letter 48, 1897.)