Od prodaje do štednje

15. 06. 2015.

“Bit će malena tvoja sreća prošla prema budućoj što te očekuje.” (Job 8,7)

Tsegy je mlada kršćanka u Mongoliji koja je prihvatila Isusa i postala adventistica 2008. godine. Bio joj je potreban novac za školarinu na koledžu, tako da joj je prodaja knjiga bila dobar način da zaradi novac pa je počela prodavati adventističke knjige tijekom ljetnih školskih praznika. Kolportirala je po trgovinama, restoranima, poslovnim zgradama, poduzećima i školama. Ljude su obično privlačile knjige o zdravlju i priče iz života.

Nakon rada u svojem gradu, odlučila je obići obližnja mjesta i pozvala je svoje prijatelje iz Crkve da joj se pridruže. U malom rudarskom gradu Tsegy i njezina prijateljica odlučile su otići u sam rudnik koji se nalazio nedaleko od grada. Kad su im pokazale svoje knjige, kopači zlata bili su prilično zainteresirani. Nisu imali nikakvu zabavu niti su imali što raditi u večernjim satima, pa su im knjige došle kao dobra hrana za gladne umove.

Tog ljeta Tsegy je zaradila dovoljno novca za školarinu na koledžu i životne troškove. Budući da je njezin prvenstveni cilj u prodaji knjiga bio da zaradi novac za školu, nije baš u potpunosti razumjela duhovne ciljeve literarnog rada. Međutim, zahvaljujući prodaji kršćanske literature, postala je aktivna u svojoj mjesnoj crkvi. A zatim su vođe nakladništva iz Koreje i SAD-a posjetili Mongoliju 2012. godine i održali niz sastanaka o literarnom radu. Tsegy je shvatila da je glavna svrha prodaje knjiga dovesti ljude u spasonosnu spoznaju Isusa Krista.

Od tog vremena ona je počela koristiti knjige u toj službi. Neki ljudi u njezinom gradu počeli su se pridržavati zdravstvenih načela i sada u Crkvu dolazi troje mladih ljudi. To može izgledati malo, ali u Mongoliji je veliko, baš kao što kaže obećanje u današnjem tekstu: “Bit će malena tvoja sreća prošla prema budućoj što te očekuje.”

U listopadu 2012. Bog je odgovorio na Tsegyne ozbiljne molitve da se uda za kršćanina i sada ona i suprug planiraju otvoriti centar adventističkih knjiga u svojoj crkvi i postati oruđa u Božjim rukama kako bi doprli do mnogih stanovnika Mongolije koji ne poznaju istinu!

Molimo se za njihov uspjeh i vjerujemo da će tako biti, jer literatura često otvara put.

Adijahu Oktjabr, Mongolija