Odjel mladih planira Svjetski dan služenja

Vijesti 28. 09. 2012.

Vođa mladih na svjetskoj razini Kršćanske adventističke crkve, Gilbert Cangy, odredio je jednu subotu za sveopći dan mladih. Međunarodni dan službe zajednici, bit će u subotu, 16. ožujka 2013. godine. U dogovoru s drugim vođama mladih u trinaest svjetskih divizija Kršćanske adventističke crkve, Cangy predstavlja ovaj događaj potičući lokalne vođe mladih da odvoje taj dan, prvi dan molitvenog tjedna za mlade sljedeće godine.

Cangy je rekao da se nada da će se mladi na taj dan odreći slušanja propovijedi i da će umjesto toga “postati propovijed” služeći u zajednici.

“Što ako naši mladi na taj dan iziđu iz crkve kako bi postali Isusove ruke i noge?” rekao je Cangy. “Nema ničeg boljeg od misije da nas okupi kao svjetsku crkvu.”

Zamisao je došla od Isusove usporedbe o milosrdnom Samarijancu. “Dvije religiozne osobe, možda na svom putu prema crkvi, nisu se zaustavile kako bi pomogle nekome tko je bio pretučen i u potrebi. Srž religioznosti i kršćanstva je da dosegnemo ljude i zadovoljimo potrebe pretučenih ljudi u ovome svijetu,” kaže Cangy.

Vođe procjenjuju da postoji oko osam milijuna adventističkih vjernika ispod 30 godina starosti. Cangy namjerava ovaj događaj postaviti kao odskočnu dasku za buduće inicijative kako bi pomogao da se mladi još više povežu na razini Adventističke crkve u svijetu.

Web stranica odjela mladih uskoro će ponuditi prijedloge za službe u ovom događaju 16. ožujka. Cangy kaže da od vođa mjesnih crkava i mladih očekuje da kontekstualiziraju ideje i da ih usavrše.

Projekt za kojeg se nada da će uspjeti jest dobrovoljno davanje krvi. Cangy je prošle godine dao krv i shvatio važnost ove potrebe u mnogim zemljama: “Isus je dao svoju krv za nas. Mi želimo dati krv i spasiti živote.”

Na dan ovog događaja će na web stranici biti interaktivni zemljovid s označenim projektima koji će se prikazivati kako dan bude prolazio kroz sva 24 vremenska pojasa.

Armando Miranda, potpredsjednik Adventističke crkve u svijetu nazvao je ovu inicijativu povijesnom jer ona nadilazi masovne projekte služenja tisuća sudionika na kongresima mladih. “To će biti Evanđelje na djelu, po prvi puta ćemo učiniti ovakvu stvar na svjetskoj razini i to simultano,” rekao je Miranda.

Svejtski vođe mladih rekli su da podržavaju ideju i zbog njezinog lokalnog utjecaja i zbog toga što pomaže ujedinjavanju adventističkih mladih širom svijeta.

“Mislim da je došlo vrijeme da imamo nešto ovakvo u čemu će se mladi angažirati,” rekao je James Black, vođa mladih pri Sjevernoameričkoj diviziji u Sjedinjenim Američkim Državama. “Jedinstvenost ovoga je da nas ono ujedinjuje kao svjetsku crkvu u službi,” rekao je Black. “Duhovni utjecaj na živote u ovakvoj raznolikoj zajednici ostavit će neizbrisiv trag na mnoge koji ne poznaju Krista.”

U Istočnoj centralnoafričkoj diviziji sa sjedištem u Keniji, vođa mladih Magulilo Mwakalonge rekao je da predviđa da će se mladi uključiti u projekte službe slično kao i u prethodnim projektima dosezanja, što uključuje nošenje hrane u bolnice, posjet starijima, posjet sirotištima kako bi razvedrili djecu i molili se s njima. Rekao je da će vjerojatno neki stariji mladi posjetiti zatvore kako bi propovijedali. “Naši mladi su oduševljeni ovim i jedva čekaju ovaj dan kad će se pridružiti crkvi u svijetu i dodirnuti svoju zajednicu,” rekao je Mwakalonge.

Događaj se u divizijama obznanjuje u najavama seminara i preko poruka na Facebooku. Plakati za 16. ožujka, Dan služenja, bit će poslani po mjesnim crkvama širom divizija.

“Ovo je sjajna zamisao kako bismo mislili globalno a djelovali lokalno,” rekao je Paul Tompkins, vođa mladih pri Transeuropskoj diviziji sa sjedištem u Engleskoj. “Smatram da će ovo imati uspjeha po cijelom svijetu i mi ćemo u našoj Diviziji to snažno promovirati.”

Za više informacija posjetite gcyouthministries.org

Ansel Oliver/ANN