Duhovnost

Odjeveni u Kristovu pravednost

“Prinesite žrtve pravedne, u Jahvu se uzdajte.” (Psalam 4,6)

Pavao je shvatio svoju slabost i pouku da ne može imati povjerenja u svoju vlastitu snagu. Pozivajući se na Zakon, on kaže: “I pokaza se da me je zapovijed koja je dana za život vodila u smrt.” (Rimljanima 7,10) Uzdao se u djela Zakona. On kaže da, što se tiče njegovog načina života dok nije došao u “dodir sa zakonom”, njegov je život bio “besprijekoran” i on se uzdao u svoju vlastitu pravednost. Ali kad je pred njega stavljeno zrcalo Zakona i on sebe vidio kao što ga Bog gleda, punog pogrešaka i obojenog grijehom, povikao je: “Jadan ti sam ja čovjek! Tko će me izbaviti od ovoga smrtonosnoga tijela?” (Rimljanima 7,24)

Pavao je vidio Božje Janje koje je uzelo na se grijehe svijeta. Čuo je Kristov glas kad je rekao: “Ja sam put, istina i život. … Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni.” (Ivan 14,6) On se odlučio predati spasonosnoj milosti i umrijeti prijestupu i grijehu, da bi mu krivnja bila oprana Kristovom krvlju, da bi bio odjeven u Kristovu pravednost i postao grana Živoga Trsa. On je hodio s Kristom i On mu je postao ne samo dio spasenja, dok bi mu njegova vlastita djela bila drugi dio, već mu je postao sve u svemu, prvi i posljednji i najbolji u svemu. On je imao vjeru koja je odvlačila od Krista, koja ga je onemogućavala da svoj život uskladi s božanskim Uzorom. Ovakva vjera ne zahtijeva ništa od onoga koji je posjeduje zbog vlastite pravednosti, ali zahtijeva sve zbog Kristove pravednosti.

U Evanđelju je prikazan Kristov karakter. Dok je korak po korak napuštao svoj tron, Njegovo božanstvo bilo je obavijeno ljudskim; ali Njegova čuda, nauk, patnje, izdajstvo, izrugivanje, suđenje, smrt razapinjanjem, grob među bogatima, uskrsnuće, četrdesetodnevni post u pustinji, uzašašće, pobjeda i svećenstvo — neiscrpna su bogatstva mudrosti zapisana za nas u nadahnutoj Božjoj riječi. Voda života još uvijek teče bujnim rijekama spasenja. Tajne otkupljenja, miješanje božanskog i ljudskog u Kristu, Njegovo utjelovljenje, žrtva i pomirba bit će dovoljni da nadahnu um, srce, jezik i olovke temama za razmišljanje i istraživanje za sva vremena; i vremena neće biti dovoljno da iscrpimo temu o čudesnom spasenju, ali će kroz vječnost Krist biti znanost, pjesma i Otkupitelj duša. Novi razvoj savršenstva i Božje slave bit će otkrivene na licu Isusa Krista. A sada, u ovom trenutku, trebamo se u potpunosti osloniti na Kristove zasluge i milost, i ne pouzdati se u sebe, već živjeti vjerom u Njemu.

Ellen G. White
(tekst je preuzet iz knjige Uzvisimo Krista, 40. str.)