Odluka Generalne konferencije o rukopolaganju žena

Generalna-2015 15. 07. 2015.

Na zasjedanju Generalne konferencije Kršćanske adventističke crkve u San Antoniju, u Teksasu, odlučivalo se između ostalog i o tome hoće li Crkva odobriti svojim divizijama da, ako to smatraju prikladnim za svoje područje, omoguće rukopolaganje žena za pastorsku službu. Nakon cijelog dana ispunjenog raspravama i molitvama, 8. srpnja zastupnici su s 1381 glasom naspram 977 glasova odlučili da se ipak ne odobri regionalno odobravanje rukopolaganja žena za pastorsku službu.

Kao dio Crkve u svijetu, mi u Jadranskoj uniji konferencija poštujemo ovu odluku, premda ona nije ono čemu smo se mnogi od nas nadali. Valja naglasiti da ova odluka ne poništava postojeću praksu i stavove Crkve po pitanju službe žena. Predsjednik Generalne konferencije Ted Wilson pojašnjava da prošlotjedna odluka ne mijenja postojeći Poslovnik crkve (Working Policy), odnosno ne ukida mogućnost da žene služe kao rukopoložene starješinice i đakonice, što je praksa zasnovana na propisima koji vrijede već nekoliko desetljeća. Također, predsjednik Wilson pojašnjava da ova odluka ne zabranjuje ženama da služe kao opunomoćene pastorice (engl. commissioned ministers), što je također omogućeno postojećim Poslovnikom crkve. Predsjednik Wilson zaključuje: “Nemojmo ovoj odluci pripisivati nešto što nije bila tema odlučivanja. Trebamo biti pošteni, otvoreni i spremni prihvatiti ono što je izglasano na zasjedanju Generalne konferencije.”

Budući da se ova odluka nije ticala navedenog, Jadranska unije konferencija će u skladu s Poslovnikom crkve prihvaćati, ohrabrivati i opunomoćivati za pastorsku službu žene koje Bog poziva. Također, i nadalje ćemo ohrabrivati službu žena kao rukopoloženih starješinica i đakonica. Vjerujemo da žene imaju važnu ulogu i doprinos u službi propovijedanja Evanđelja u mnogim krajevima svijeta, pa tako i u našoj Uniji. Stoga se nadamo se da će naše crkve i dalje biti otvorene za važnu ulogu žena u ispunjenju našeg poslanja.

Nadalje, vjerujemo da ovo nije vrijeme za okrivljavanje ili likovanje, već vrijeme za molitvu i jedinstvo u službi. Zbog opasnosti da nas ova tema polarizira, želimo pozvati sve vjernike u Jadranskoj uniji konferencija da svoje snage usmjerimo na ono sa čime se svi možemo složiti, a to je poslanje Crkve. Bog je svakoga od nas pozvao u evanđeosku službu, bilo da nas je Crkva rukopoložila ili ne. Budimo kao obitelj jedinstveni u naviještanju Radosne vijesti o Bogu ljubavi, iako se možda nećemo složiti oko nekih pristupa službi. Također, pozivamo sve da u raspravi o rukopolaganju žena uvažavamo one koji razmišljaju drukčije od nas (vidi Rimljanima 14).

Molimo sve vjernike Jadranske unije konferencija da se nastave moliti za Božje vodstvo i jedinstvo dok idemo naprijed u ispunjavanju svojega poslanja.

 

Zlatko Musija, predsjednik Jadranske unije konferencija