Održavatelj ljudskog roda

18. 10. 2023.

“I kad ostarite, ja sam Bog. I kad vam kosa osijedi,  ja ću vas podupirati.” (Izaija 46,4 — SHP)

Ugledajte se na Kristov rad. On je neprestano činio dobro  — hranio je gladne i liječio bolesne. Nitko tko je k Njemu došao da mu pokaže milosrđe nije se razočarao. Zapovjednik nebeskih dvorova postao je tijelo i boravio među nama, a Njegovo životno djelo primjer je djela koje mi trebamo obavljati. Njegova nježna ljubav puna milosrđa ukorava našu sebičnost i bezdušnost.

Krist je stajao na čelu čovječanstva odjeven u čovjeka. Puno sažaljenja i ljubavi bilo je Njegovo ponašanje da Mu se ni najsiromašniji nisu plašili prići. Bio je ljubazan prema svima; prilazili su Mu čak i najomraženiji. Išao je od kuće do kuće liječeći bolesne, hraneći gladne, tješeći one koji tuguju, ublažavajući patnje stradalnicima, govoreći riječi mira zabrinutima. Uzimao je malu djecu u svoje naručje i blagoslivljao ih, govorio je riječi nade i utjehe zabrinutim majkama. S bezgraničnom nježnošću i blagošću suočavao se sa svakim oblikom ljudske patnje i nesreće. Nije radio za sebe, nego za druge. Sebe je ponizio, sebi je uskraćivao. Nije težio za isticanjem sebe. On je bio sluga svima. Za Njega su hrana i piće bili da tješi i pomaže drugima, da ublaži teškoće onima koji su tužni i opterećeni, s kojima je svakoga dana dolazio u dodir.

Krist pred nama stoji kao Uzor, veliki Liječnik Misionar — primjer za sve koji će doći nakon Njega. Njegova ljubav, čista i sveta, blagoslovila je sve koji su došli u sferu njezinog djelovanja. Njegov karakter bio je apsolutno savršen, bez najmanje mrlje grijeha. Došao je kao izraz savršene Božje ljubavi, ne da zgazi, ne da sudi i osuđuje, nego da iscijeli svaki slab, oštećen karakter, da spasi ljude od Sotonine moći. On je Stvoritelj, otkupitelj i Održavatelj ljudskog roda. On svima upućuje poziv: “Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti. Uzmite jaram moj na se i učite od mene, jer sam krotka i ponizna srca. Tako ćete naći pokoj svojim dušama, jer jaram je moj sladak, a moje breme lako.” (Matej 11,28-30)

Koji onda primjer trebamo pokazati svijetu? Trebamo obavljati isto djelo koje je Liječnik Misionar izvršio za nas. Trebamo slijediti stazu samopožrtvovnosti koju je Krist utabao. (Welfare Ministry, str. 53,54)

Za razmišljanje: Što me sprečava da uzmem Isusov jaram i da učim o Njemu?