Ojačani u Božjoj snazi

4. 09. 2011.

“A ovo je vječni život: spoznati tebe, jedino pravog Boga, i onoga koga si poslao, Isusa Krista.” (Ivan 17,3)

Prebrzo čitanje Svetog pisma pruža malo koristi. Mi možemo pročitati cijelu Bibliju, a opet ne primiti spoznaju o njezinoj ljepoti ili shvatiti njezinu dubinu i skriveno značenje. Proučavanje jednog poglavlja, sve dok njegova važnost ne bude otkrivena umu i njegova povezanost s planom spasenja postane očita, ima veću vrijednost od pregledavanja mnogih poglavlja bez pravog cilja, koje u konačnici ne daje nikakve pozitivne rezultate. Imajte svoju Bibliju uvijek sa sobom. Čitajte iz nje kad god vam se za to pruži prilika i pamtite retke. Čak i dok hodate ulicom, možete pročitati odlomak i razmišljati o njemu te ga na taj način urezati u pamćenje.

Život Isusa Krista, koji daje život svemu na ovom svijetu, nalazi se u Njegovoj Riječi. Isus je svojom Riječju izliječio bolesne i istjerao demone; Njegova je Riječ umirila more, i podizala mrtve; i mnogi su ljudi bili svjedocima sile Njegove Riječi. On je govorio Božju riječ kad se obraćao svim prorocima i učiteljima Starog zavjeta. Cijela Biblija prikazuje Krista. Ona je naš izvor snage.

Onako kako hrana održava naš tjelesni život, tako Božja riječ održava naš duhovni život. Svaka duša treba za sebe primiti život iz Božje riječi. Kao što sami moramo jesti da bismo se prehranili, tako i sami moramo primiti Riječ. Ne možemo je dobiti posredovanjem uma nekog drugog.

Da, Božja riječ je kruh života. Oni koji jedu i probavljaju ovu Riječ, čineći je dijelom svakog svog postupka i svake crte svojega karaktera, postaju jači zahvaljujući Božjoj snazi. To duši daje besmrtnu snagu, usavršavajući iskustvo i donoseći radosti koje će zauvijek ostati. (Signs of the Times, 25. lipnja 1902.)

“U njoj bijaše Život i Život bijaše svjetlo ljudima.” (Ivan 1,4) Život o kojemu je ovdje riječ nije fizički život, nego vječni život, život koji je isključivo Božja svojina. Riječ koja je u početku bila u Boga, koja zapravo jest Bog, ima taj život. Fizički život je nešto što posjeduje svako živo biće. Taj život nije vječan ili besmrtan, jer ga Bog kao Darovatelj života ponovno uzima. Ali Krist je imao život koji nije pozajmljen niti dobiven. Nitko nije mogao uzeti taj život od Njega. “Nego ga ja sam od sebe dajem”, kaže On. Taj se život ne može naslijediti od čovjeka. On se može dobiti samo preko Krista. Ne može se zaraditi, već se prima kao besplatan dar ako vjerujemo u Krista kao u svog osobnog Spasitelja. “A ovo je vječni život: spoznati tebe, jedino pravog Boga, i onoga koga si poslao, Isusa Krista.” (Ivan 17,3) To je izvor života, otvoren i dostupan ljudskom rodu. (The SDA Bible Commentary, Ellen G. White Comments, sv. 5, str. 1130)