Omega otkrivenja

27. 06. 2023.

“Kad ga opazih, padoh kao mrtav k njegovim nogama, a on stavi na me svoju desnicu i reče mi: ‘Nemoj se bojati! Ja sam Prvi i Posljednji.’” (Otkrivenje 1,17)

Isti Isus koji je dao subotu i naložio nam da je svetkujemo, Alfa je Postanka i vodi nas korak po korak kroz vjekove, kroz utjelovljenje, kroz prinošenje sebe kao žive žrtve za otkupljenje palog svijeta. Sudilo Mu se, ali nije bio proglašen krivim jer nije bilo ničega za što se mogao osuditi. Nakon suđenja Pilat je rekao: “Ja nikakve krivice ne nalazim na Njemu.” Ipak, On je dopustio da bude ubijen zato što je Njegov vlastiti narod bio ljubomoran na Njega i mrzio Ga. Krist je umro kao zločinac na križu na Golgoti. Položen je u grob. Treći dan ustao je iz mrtvih i objavio nad iznajmljenim Josipovim grobom: “Ja sam uskrsnuće i život.” Uzašao je k Ocu i danas On je naš Zagovornik u nebeskim dvorovima.

Krista nalazimo u cijelom Starom i Novom zavjetu: “Pazi! Dolazim uskoro i sa sobom nosim plaću da svakome platim prema njegovu djelu! Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Početak i Svršetak. Blago onima koji peru svoje haljine tako da dobiju pravo na stablo života i da mognu ući u grad na vrata! Vani ostaju psi i vračari, bludnici i ubojice, idolopoklonici i svi koji ljube i govore laž. Ja, Isus, poslah svoga anđela da vam posvjedoči ovo o crkvama. Ja sam Izdanak i potomak Davidov, sjajna zvijezda Danica! Duh i zaručnica vele: ‘Dođi!’ Tko čuje, neka rekne: ‘Dođi!’ Tko je žedan, neka dođe; tko želi, neka badava uzme vode života!” (Otkrivenje 22,12-17)

Ovdje se javlja Alfa Postanka i Omega Otkrivenja. Blagoslov je obećan svima onima koji drže Božje zapovijedi i koji surađuju s Njim u objavljivanju vijesti trećeg anđela. “Ja, Isus, poslah svoga anđela da vam posvjedoči ovo o crkvama. Ja sam Izdanak i potomak Davidov, sjajna zvijezda Danica!” To što je Krist izgovorio u Starom zavjetu upućeno je cijelom svijetu. (Review and Herald, 8. lipnja 1897.)

Za razmišljanje: Koliko je činjenica da je Isus Prvi i Posljednji značajna za moj život danas?