Onaj koji ispituje srca

24. 05. 2023.

“Ja, Jahve, istražujem srca i ispitujem bubrege, da bih dao svakome po njegovu vladanju, prema plodu ruku njegovih.” (Jeremija 17,10)

Bila sam kušana, kušana do krajnjih granica, i vidim da mnogi od onih koji tvrde da ljube Boga zapravo Ga malo ljube. Naša poslušnost Njegovim zapovijedima svjedoči o tome jesmo li doista Božja djeca. Zabrinuti smo zbog onoga što vidimo da se događa u našem svijetu. Sve snage sila tame rade protiv ljudskog roda kako bi ograničile vjersku slobodu i nametnule lažno bogoštovlje i svetkovanje lažne subote. Bog zna kakav će biti ishod svega toga.

Tako mi je drago što Otac razumije sve teškoće s kojima ćemo se morati suočiti. Budući da Mu vjerujemo i poznajemo Ga kao Boga, znamo da On ima širu sliku od nas. Njegovi su ideali viši od bilo koje naše zamisli. On čita svaku namjeru srca onih koji se udružuju protiv Njega i surađuju sa zlim anđelima kako bi uništili pravednike. Sve snage zlih anđela udružene sa zlim ljudima radit će na tome da se ukine istina i sloboda vjerovanja u istinu. Nećemo sada posustati u svojem radu, nećemo se obeshrabriti. Svako pitanje je jasno kao dan pred Onim koji ispituje srca. On vidi napor koji se ulaže da bi se utjecalo na dijete da krene pogrešnim putom. Visokom i Uzvišenom koji živi u vječnosti neće promaknuti onaj koji radi nasuprot Njegovoj volji tako što kvari i izopačuje ljudski um. Moramo razumjeti da Bog sve zna.

Imajte u vidu visoka mjerila. Mi smo Božji izabranici koji izvršavamo Njegove planove, ostvarujemo Njegove ciljeve. Naše “ja” pod Božjom je upravom. Mi moramo stalno gledati u Isusa, uzdati se u Njega i ne smijemo razočarati Božja očekivanja. Moramo činiti i postati upravo ono što Bog želi. Svakodnevno se trebamo učiti krotkosti i poniznosti srca. Tada ćemo moći uzdizati mjerila sve više i više. Dječice moja, svakog se dana skrivajte u rasjelini Stijene gdje vas nitko neće vidjeti, ali odakle vi možete vidjeti i čuti objavljivanje Božjeg karaktera. Ovo je najvažnije od svega. (Letter 141, 1896.)

Za razmišljanje: Ako se ne suprotstavim onima koji nastoje pokvariti ljudski um, kako će Bog gledati na me?