Onaj koji je bez krivnje

15. 11. 2023.

“Jer Otac ne sudi nikomu, već je sav sud dao Sinu.” (Ivan 5,22)

Između prvog i drugog Kristovog dolaska može se uočiti velika razlika. Nijedan ljudski jezik nije u stanju opisati prizore prigodom drugog dolaska Sina Čovječjeg na nebeskim oblacima. On će doći u svoj svojoj slavi, u slavi svojega Oca i u slavi svetih nebeskih anđela. Doći će odjeven u odjeću svjetla koju je nosio od vječnosti. Pratit će Ga anđeli. Deset tisuća puta deset tisuća pratit će Ga na putu. Zvuci trube pozivat će umrle svete da iziđu iz svojih grobova. Kristov glas prodrijet će u grobove i odjeknuti u ušima umrlih, i “svi koji počivaju u grobovima će izići iz njih” (Ivan 5,28).

“Tada će se pred njim skupiti svi narodi.” (Matej 25,32) Onaj koji je umro za ljudski rod sudit će im u posljednji dan; jer Otac “je sav sud dao Sinu. … Dao mu je vlast da sudi, jer je Sin Čovječji.” (Ivan 5,22.27) Kakav će to biti dan kada će oni koji su odbacili Krista ugledati Onoga koga su proboli njihovi grijesi! Oni će tada znati da bi im On ponudio cijelo Nebo da su stali na Njegovu stranu kao poslušna djeca; da je On platio beskrajnu cijenu za njihovo otkupljenje, ali da oni nisu htjeli prihvatiti oslobođenje od gorkog robovanja grijehu. …

Dok su gledali Njegovu slavu, pred njima je bljesnulo sjećanje na Sina Čovječjeg odjevenog u ljudsku odjeću. Sjetit će se kako su postupali prema Njemu, kako su Ga odbacili i izdali. Prizori Kristovog života jasno će se pojaviti pred njima. Sve što je učinio, sve što je rekao, poniženje kojem je bio izložen da bi ih spasio od grijeha izronit će pred njima da ih osudi. …

Ponovno čuju Pilatov glas: “Nikakve krivnje ne nalazim na njemu.” Oni vide prizor pun poniženja u dvorani sudnice kada je Baraba stajao pokraj Krista, a oni su mogli izabrati Onoga koji je bez krivnje. Ponovno čuju Pilatove riječi: “Koga hoćete da vam pustim? Barabu ili Isusa, prozvanoga Krista?” Čuju i odgovor: “Oslobodi nam Barabu.” Na Pilatovo pitanje: “Što da onda učinim s Isusom?” odgovor je glasio: “Neka se razapne!” (Review and Herald, 5. rujna 1899.)

Za razmišljanje: Što me najviše pogađa u ovom prizoru suda?