Onaj od koga potječe sve dobro

27. 10. 2023.

“Svaki dobri dar, svaki savršen poklon dolazi odozgo.” (Jakov 1,17)

Grijeh Adama i Eve prouzročio je strašno odvajanje Boga i čovjeka. A Krist stupa između palog čovjeka i Boga i kaže čovjeku: “Još možeš doći k Ocu. Smišljen je plan pomoću kojega se Bog može pomiriti s čovjekom i čovjek s Bogom. Preko posrednika možeš pristupiti Bogu.” …

Hvala Bogu što imamo Spasitelja. Osim po Kristu, nema drugog načina da se uzdignemo. Prema tomu, neka nitko ne misli da je veliko poniženje prihvatiti Krista jer kad učinimo ovaj korak, mi hvatamo zlatno uže koje prolaznog čovjeka povezuje s beskonačnim Bogom. Time činimo prvi korak prema pravom uzdizanju da bismo bili osposobljeni za društvo čistih nebeskih anđela u kraljevstvu slave.

Nemojte se obeshrabriti; ne klonite! Premda možete biti izloženi kušnjama, premda vas može mučiti lukavi neprijatelj, ako imate strah Božji, u pomoć će vam biti poslani anđeli jaki u sili i vi možete biti više nego dorasli silama tame. Isus živi. Umro je da bi otvorio put za bijeg ljudskom rodu i danas živi da posreduje za nas, da bismo se mogli uzdići do mjesta zdesna Njemu. Pouzdajte se u Boga! Svijet ide širokim putom, a vi, dok putujete uskim putom i dok se morate boriti s Vrhovništvima i Vlastima i sukobljavati se s protivljenjem neprijatelja, sjetite se da vam je pripremljena zaštita. Očekujte pomoć od Onoga koji je silan i zahvaljujući Njemu možete pobijediti.

Zato iziđite iz njihove sredine i odvojite se, govori Gospodin, i ja ću vas primiti i vi ćete mi biti sinovi i kćeri Gospodina Svemogućega (prema 2. Korinćanima 6,17.18). Kakvo obećanje! To je jamstvo da možete postati članovi kraljevske obitelji, baštinici nebeskog kraljevstva. Ako neki od zemaljskih vladara nekome ukaže čast ili se poveže s njim, kako se to objavljuje u dnevnim tiskovinama i izaziva zavist kod onih koji misle da nemaju takvu sreću! A ovdje je Kralj nad kraljevima, vladar svemira, od koga potječe svako dobro, i On nam kaže: Učinit ću vas svojim sinovima i kćerima, sjedinit ću vas sa sobom i postat ćete članovi kraljevske obitelji i djeca nebeskog Kralja. (Svjedočanstva za Crkvu, sv. 2, str. 494,495)

Za razmišljanje: Kako se danas mogu uklopiti u društvo anđela na Nebu?