Jutarnji stih

Oni koji se drže po strani

“Do njega su popravljali Tekojani; ali njihovi velikaši ne sagnuše vrata svojega pod službu Gospodu svojemu.” (Nehemija 3,5 — Šarić)
“Među prvima koji su se nadahnuli Nehemijinim duhom revnosti i ozbiljnosti bili su svećenici. Zbog svojega utjecajnog položaja ovi su ljudi mogli mnogo učiniti na unapređenju, ali i na sprečavanju djela; zato je njihova spremnost za suradnju već od samog početka mnogo pridonijela uspjehu. Većina glavara i starješina u Izraelu plemenito je izvršila svoju dužnost i ti vjerni ljudi dobili su častan spomen u knjizi Božjoj. Bilo je i drugih, nekih plemića iz Tekoe, koji ‘ne sagnuše vrata svojega pod službu Gospodu svojemu’. Uspomena na ove površne sluge uprljana je sramotom i sjećanje na njih prenosi se kao opomena budućim naraštajima. U svakom vjerskom pokretu ima i onih koji se, iako znaju da se radi o Božjem djelu, ipak drže po strani odbijajući uložiti i najmanji napor da bi pomogli. Za takve bi bilo dobro da se sjete izvještaja koji se čuvaju na Nebu — knjige u kojoj ništa nije izostavljeno niti pogrešno zapisano, i iz koje će im se suditi. U njoj je zapisana svaka zanemarena prilika da se obavi neka služba za Boga; ali u njoj je sačuvana i vječna uspomena na svako djelo vjere i ljubavi. Protiv nadahnjujućeg utjecaja Nehemijine nazočnosti primjer tekojanskih knezova nije imao nikakvih izgleda. Narod je uglavnom bio nadahnut domoljubljem i revnošću. Sposobni i utjecajni ljudi organizirali su različite slojeve građana u čete i svaki je starješina bio odgovoran za podizanje određenog dijela zida. O nekima je zapisano da su zidali ‘sučelice svojim kućama’. Sada, kad je posao stvarno započeo, Nehemijina energija nije se umanjila. Neumorno i budno nadgledao je radove, upućivao radnike, zapažao smetnje, rješavao probleme. … Usprkos mnogim zaduženjima, Nehemija nije zaboravljao izvor svoje snage. Njegovo srce postojano se uzdizalo Bogu, velikom Nadgledniku svega. Uzvikivao je: ‘Bog naš borit će se za nas!’ Ove su riječi grmjele i odjekivale radujući srca svih radnika na zidu.” (Izraelski proroci i kraljevi, str. 407,408)


Komentiraj