Oni koji su zapisani u Knjizi života

29. 11. 2011.

“Bit će to vrijeme tjeskobe kakve ne bijaše otkako je ljudi pa do toga vremena. U ono vrijeme tvoj će se narod spasiti — svi koji se nađu zapisani u Knjizi.” (Daniel 12,1)

što se više bližimo pogibli posljednjih dana, napadi neprijatelja postaju jači i odlučniji. Sotona je sišao s velikom moći, znajući da ima malo vremena, i on radi “svakovrsnim pokvarenim zavođenjem”. Upozorenje nam dolazi preko Božje riječi i kaže kako bi Sotona, kad bi to bilo moguće, zaveo i one odabrane.

Vrlo skoro će prekrasni događaji zadiviti svijet. Svršetak svega je nadomak ruke. Vrijeme nevolje će uskoro zadesiti Božji narod. Tada će izići proglas kojim se onima koji svetkuju subotu zabranjuje da kupuju ili prodaju, uz prijetnju kazne — čak i smrti — ne priznaju li prvi dan u tjednu kao da je sedmi.

“U to će vrijeme ustati Mihael, veliki knez koji štiti sinove tvog naroda. Bit će to vrijeme tjeskobe kakve ne bijaše otkako je ljudi pa do toga vremena. U ono vrijeme tvoj će se narod spasiti — svi koji se nađu zapisani u Knjizi.” (Daniel 12,1) Po ovome prepoznajemo važnost da naša imena budu zapisana u Knjizi života. Svi oni čija se imena nalaze u njoj bit će izbavljeni od Sotonine moći, a Krist će narediti da se njihove prljave haljine uklone i da se obuku u Njegovu pravednost. “Moji će biti moja stečevina — govori Jahve nad Vojskama. U Dan koji spremam bit ću im milostiv kao što je milostiv otac sinu koji mu služi.” (Malahija 3,17)

U vrijeme nevolje Sotona će podbosti zle i oni će okružiti Božji narod s namjerom da ga unište. No, ono što je njemu nepoznato jest da je u nebeskim knjigama kraj njihovih imena zapisano: “Oprošteno”. On ne zna kako je izdana naredba: “Skinite s njega te prljave haljine!” i odjenite ih “u dragocjenu haljinu” i stavite “mu čist povez oko glave”. (Zaharija 3,4.5)

Obećanje dano Jošui namijenjeno je i ostatku Božjeg naroda: “Ako budeš mojim putovima hodio [a ne vašim putovima] i mojih se pridržavao naredaba, ti ćeš biti upravitelj u Domu mojemu, čuvat ćeš moja predvorja, i dat ću ti pristup među one koji ondje stoje.” (Zaharija 3,7) Tko su ti koji ondje stoje? To su Božji anđeli. Kad bi naše oči bile otvorene kao oči Elizejevog sluge u Dotanu, svuda oko nas vidjeli bismo zle anđele kako nas salijeću, tražeći priliku da nas iskušaju i zbace; ali isto tako bismo vidjeli svete anđele koji nas čuvaju i svojim svjetlom i moći razgone zle anđele. (Historical Sketches, str. 156,156)