Više o operaciji globalna kiša

25. 12. 2011.

Veliki molitveni pokret obuhvaća cijeli svijet

Naslov propovijedi bio je: “Zašto nismo spremni za Pedesetnicu”. Bit će to savršen ukor za duhovno lijene vjernike! — pomislila je Atonte Myers, supruga pastora Ivora Myersa. Ali, slušajući propovijed počela je uviđati svoju vlastitu potrebu za probuđenjem. Osuđena zbog svoje grešnosti tog je dana skupa s mnogim drugim vjernicima ustala kad je njezin suprug pozvao crkvu na deset uzastopnih dana molitve za izlijevanje Svetoga Duha. Nije to bilo deset dana propovijedi, već deset dana molitve i duhovne borbe s Bogom kako bi primili blagoslov Svetog Duha.

Svake večeri je do sedamdeset vjernika Myersove crkve u Californiji molilo za posebne potrebe, poput pravog pokajanja, oprosta, svjedočenja i obiteljskih potreba.

“Molili smo kratke molitve u jednoj rečenici, umjesto da svatko dulje moli”, kaže Atonte. “Tako je vrijeme brzo prošlo i svatko je bio usredotočen na molitvu.”

“Služba održana posljednje večeri vodila nas je k pomirbi i omogućila toliko željenu obnovu naše crkve”, kaže Atonte. “Oni koji godinama nisu razgovarali, sada su plakali, zagrlili se i ispričavali za svoju ljutnju i ogorčenost.”

“Iduće je subote crkva bila prepuna”, dodaje ona. “Neki su tek ušetali s ulice, dok su se drugi osjećali potaknuti da se vrate u crkvu nakon mnogo godina. Radovali smo se znajući da je Bog odgovorio na naše molitve!”

To je iskustvo Myersovima dalo ideju: Što kad bi im se i druge crkve u okrugu pridružile u desetodnevnoj molitvi? Što kad bi i cijela konferencija molila zajedno? Ili cijela Crkva širom svijeta? Pastor Myers ubrzo je dobio potporu Jerryja Pagea, tadašnjeg predsjednika Srednjokalifornijske konferencije, pa je tako rođen novi molitveni pokret nazvan Operacija globalna kiša.

Pomoć u oživljavanju

Nitko nije očekivao ono što je potom uslijedilo. Zamisao se brzo proširila pa se uskoro više od 1.800 crkava u 80 zemalja prijavilo da sudjeluje u prvoj Operaciji globalna kiša, održanoj širom svijeta, u siječnju 2007. godine. Uslijedilo je mnoštvo svjedočanstava o probuđenim crkvama, obraćenim životima, obnovljenim žarom za evangelizaciju i ozdravljenim odnosima.

“Gospodin mi je pokazao da ćemo samo kroz ponizna srca, ako se istinski pokajemo i zajedno molimo poput apostola, doživjeti obnovu i da će se Sveti Duh izliti na nas, a On nam je potreban da bismo po cijelom svijetu proširili Radosnu vijest”, kaže Atonte.

Od tada svakog siječnja stotine crkava širom svijeta sudjeluju u tom molitvenom pokretu.

Operacija globalna kiša povezana s inicijativom Oživljavanje i reforma

Kao dio inicijative Oživljavanje i reforma, koju je pokrenula Generalna konferencija, Izvršni je odbor Adventističke crkve u svijetu izglasovao da desetodnevna molitvena Operacija globalna kiša bude događaj koji će se svakog siječnja održavati širom svijeta. Sljedeća takva akcija određena je za razdoblje od 4. do 14. siječnja 2012., s naglaskom na svakodnevne molitvene susrete. Zadnjeg dana, u subotu, održat će se po crkvama posebno bogoslužje.

Za tu je prigodu pripremljena knjiga Marka Finleyja pod naslovom Deset dana u gornjoj sobi. Hrvatski prijevod knjige može se od 27. prosinca 2011. preuzeti na ovoj internet stranici.  Svi koji žele biti dijelom Operacije globalna kiša mogu uz pomoć ove knjige provesti sat vremena dnevno u molitvi. Vođe molitvenih skupina ili pastori mogu organizirati skupine za zajedničku molitvu. Svaka se skupina ohrabruje da odredi jedan sat dnevno za zajedničku molitvu u crkvi ili u nečijem domu. Moguće je moliti se i sam ili s nekoliko prijatelja ili članova obitelji. Svi pritom trebamo imati na umu Isusove riječi iz Djela 1,8: “Ali, primit ćete snagu pošto Duh Sveti siđe na vas, pa ćete mi biti svjedoci…”

Za zajedničke svakodnevne molitve preporučuju se kratke molitve od jedne rečenice, kako bi svatko mogao moliti više puta. Tako se održava usredotočenost i izbjegavaju dosadne i zamorne molitve. Ellen G. White kaže: “[Mnoge] su molitve dugačke i mehaničke. One umaraju anđele, kao i one koji ih slušaju. Neka naše molitve budu kratke i ciljane. Dugačka i zamorna traženja, ako ih netko ima, ostavimo za privatnost. Pustite Božjeg Duha u vaša srca pa će On izbaciti svaki suhi formalizam.” (Testimonies for the Church, sv. 4, str. 71)

Molitve trebaju biti utemeljene na Bibliji, Božjoj riječi. One mogu započeti molitvom slavljenja iz psalma ili nekim drugim prigodnim navodom iz Biblije. Molimo li za osobno spasenje, pozovimo se na obećanje poput onog u Jeremiji 24,7.

“Neka naše molitve odišu Božjom riječju”, kaže Page, koji služi kao tajnik za propovjedničku službe pri Generalnoj konferenciji. “Želimo biti sigurni da molimo u skladu s Njegovom voljom.”

Uz to dodaje: “Nadamo se i molimo da se svaka mjesna crkva, crkva u osnivanju, mala skupina i svaki vjernik udruže u zajedničkom naporu molitve za Svetog Duha. Znamo da ćemo samo izlijevanjem Svetog Duha biti osnaženi da bismo Isusovom ljubavlju dosegnuli ovaj svijet, kako bi se Gospodin ubrzo vratio.”

Ellen G. White naglašava tu istu potrebu: “Neka lanac iskrenih molitelja okruži cijeli svijet. Neka se svi ponizno mole. Nekoliko se susjeda može udružiti u molitvi za Svetog Duha. Oni koji ne mogu napustiti svoje domove neka okupe svoju obitelj ili svoju djecu i uče zajedno moliti. Neka se pozovu na Isusovo obećanje: ‘Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana radi mene, tu sam ja među njima.’ (Matej 18,20)” Ellen G. White, Advent Review and Sabbath Herald, 3. siječnja 1907.)

Važnost svake molitve

Predsjednik Adventističke crkve Ted N. C. Wilson, dok diljem svijeta vodi inicijativu Oživljavanje i reforma, objašnjava kako “Nebo gorljivo čezne da se Božji narod probudi i traži blagoslov Svetog Duha. Božje obećanje ‘Tražite i primit ćete’ je sigurno”, kaže on. “Bog će odgovoriti na molitve za izlijevanje Svetog Duha. Božje djelo će se završiti ne samo zbog većih misijskih napora ili različitih metoda. Upravo će snagom Božjega Duha, koji djeluje u životima Njegovog naroda, svijet biti učinkovito osvijetljen Božjom slavom, kako bi se Isus mogao vratiti.”

U tom je važnom poslu potrebna svaka molitva svakog vjernika. Svaka će iskrena molitva za Svetog Duha biti snažno uslišana, jer Bog ne čeka da se stanje u svijetu pogorša, već da Ga Njegov narod ujedinjeno potraži.

Da bismo se pridružili i drugima koji traže Svetog Duha u desetodnevnoj molitvi, od 4. do 14. siječnja 2012., posjetimo, osim ove internet stranice, i međunarodnu internet stranicu  www.revivalandreformation.org, kategorija: Operation Global Rain

Savjeti za desetodnevnu molitvu

Napisala Janet Page

 • Molite Boga da pripravi vaše srce za ovo desetodnevno iskustvo.
 • Zamolite jednu ili više osoba da vam se pridruže, ili predložite pastoru da se u ovo uključi cijela crkva.
 • Izaberite zgodno vrijeme za zajedničku molitvu. Ako možete, odvojite jedan sat dnevno za zajedničku molitvu.
 • Započnite i završite vašu zajedničku molitvu proslavljanjem i zahvalnošću. Izaberite prigodni psalam za to.
 • Molite kratko kako bi svatko mogao moliti više puta i kako bi Sveti Duh mogao ostaviti na vas dojam o tome kako moliti.
 • Neka vaše zajedničko vrijeme bude moćnije iskorišteno time što ćete ga provesti u molitvi, a ne u razgovoru.
 • Osim zajedničke molitve, odvojite vrijeme i za osobnu zajednicu s Bogom.
 • Uzmite u obzir i neku vrstu posta, primjerice uzdržavanje od televizije, svjetovne glazbe, filmova, interneta ili bogate i obilne hrane. Iskoristite vrijeme koje ste time dobili za molitvu i čitanje Biblije. Tražite Boga da vam se otkrije.
 • Predložite pastoru da promiče desetodnevnu molitvu u crkvi kroz iznošenje iskustva o tome kako je Bog djelovao zahvaljujući zajedničkoj molitvi. U tom desetodnevnom razdoblju neka se obje subote na zajedničkom bogoslužju posebno naglasi molitva.
 • Tražite Boga da vam pokaže petero ljudi za koje ćete se moliti tih deset dana.
 • Za dodatne prijedloge pogledajte: www.revivalandreformation.org.

Janet Page je pomoćna tajnica za molitvu, pastorske supruge i obitelji Udruge za službe pri Generalnoj konferenciji i piše iz Silver Springa, država Maryland, Sjedinjene Američke Države.