Opremljeni za pobjeđivanje

27. 12. 2011.

“Jer sve što je od Boga rođeno pobjeđuje svijet. A ovo je sredstvo pobjede koje pobjeđuje svijet: naša vjera.” (1. Ivanova 5,4)

Bog svoj narod vodi korak po korak. On ih dovodi u različite okolnosti da bi se pokazalo što im je u srcu. Neki uspješno izdrže u jednom trenutku, ali padaju u drugom. U svakoj sljedećoj provjeri srce se izlaže ozbiljnijem kušanju. Ako pripadnici Božjeg naroda u svojemu srcu osjećaju otpor prema ovom sasvim opravdanom procesu, to ih treba osvjedočiti da moraju izvršiti odlučnu promjenu ako ne žele biti izbljuvani iz Gospodnjih usta. “Bog će”, prema riječima anđela, “sve brižljivije provjeravati svakog pojedinca u svom narodu.” Neki su spremni prihvatiti određene zahtjeve, ali kad ih Bog stavi na probu u nečem drugom, oni ustuknu i povlače se natrag, jer to neposredno pogađa nekog njihovog omiljenog idola. Tu im se pruža prilika da uvide što to u njihovom srcu zatvara vrata Isusu. Oni cijene nešto drugo više nego istinu i nisu spremni primiti Krista u svoje srce. Pojedinci se dugo kušaju i provjeravaju da bi se vidjelo hoće li žrtvovati svoje idole i poslušati savjet Istinitog Svjedoka. Oni koji iz svakog provjeravanja iziđu kao pobjednici u svemu, bez obzira na cijenu, znači da su poslušali savjet Istinitog Svjedoka te će primiti kasnu kišu i zahvaljujući tome biti spremni za uskrsnuće.

Bog na ovom svijetu provjerava pripadnike svojeg naroda. To je mjesto prikladne pripreme da bismo se pojavili u Njegovoj nazočnosti. Ovdje, na ovom svijetu, svaki pojedinac u ovim posljednjim danima pokazuje koja sila djeluje na njegovo srce i nadzire njegove postupke. Ako je to sila božanske istine, ona čovjeka koji je primi pokreće na dobra djela, uzdiže ga i čini plemenitim i velikodušnim kakav je bio i njegov božanski Učitelj. Ali, ako u srcu gospodare zli anđeli, to će se odraziti na sasvim drukčiji način. Plodovi će biti sebičnost, pohlepa, ponos i zle strasti.

Srce je varljivije više od svega i spremno na svako zlo. Oni koji ispovijedaju vjeru često nisu spremni pažljivo preispitati sebe da bi vidjeli jesu li stvarno u vjeri, i zastrašujuća je činjenica da mnogi gaje lažnu nadu. Oni izgleda misle da će ih samo ispovijedanje istine spasiti. Samo kada pobijede svoje grijehe, koje Bog mrzi, Krist će moći večerati s njima i oni s Njim. Tada će od Njega primiti božansku snagu da u Njemu uzrastu, i u svetoj radosti će uzviknuti: “Ali hvala Bogu koji nam dade pobjedu po našem Gospodinu Isusu Kristu! (Testimonies for the Church, sv. 1, str. 187,188)

Treći anđeo vodi ljude korak po korak, uzdižući ih na sve višu duhovnu razinu; i na svakom od tih koraka oni će biti provjeravani. (Testimonies for the Church, sv. 1, str. 190)