Oslonac

10. 12. 2023.

“Evo na Sionu postavljam ugaoni kamen, izabran, dragocjen.” (1. Petrova 2,6)

Taj narod koji je Bog proglasio svojim bio je kraljevski narod, osobit narod, sveto svećenstvo. Mojsije je čuo plač zbog Kristove prolivene krvi. Vidio je kako razapinju njegovog Spasitelja. Njemu je otkrivena Kristova samrtna borba dok je visio na križu. …

Kada je promatrao Spasiteljevo uzašašće i vidio da će on biti jedan od onih koji će dočekati Spasitelja i otvoriti Mu vječna vrata, kakva se promjena ocrtala na njegovom licu! Radost, slavu i svjetlo koje je sjalo s njegovog lica nijedan jezik ne može opisati, nijedno pero oslikati. Mojsije je bio jedan od onih koji su tješili Krista na Gori preobraženja.

Tada mu je bilo prikazano mnoštvo zarobljenika koji su ustali u vrijeme kada je Isus uskrsnuo, ušli u grad i otkrili se mnogima. Usprkos činjenici da je rimskoj straži, koja je čuvala grob da učenici ne bi došli noću i ukrali Kristovo tijelo, bilo nametnuto da izgovore laž, podizanje ovih zarobljenika u život utvrdilo je izvjesnost da je Krist ustao iz mrtvih. …

Međutim, kada je mnoštvo povjerovalo u Sina i počelo primati božansku istinu s usana Isusovih učenika, Sotona je uvidio da se na neki način mora suprotstaviti radu koji su učenici obavljali. Dakle, on je odlučio navesti ljude da odbace Oca i Njegov Zakon, kao što su Židovi odbacili Krista. … Zbog njegovih obmana ljudski rod neće proslaviti Boga poslušnošću Njegovom Zakonu koji je temelj Njegove vladavine na Nebu i na Zemlji.

Stari zavjet, koji sadrži proročanstva o Kristovom dolasku, sada se smatra beznačajnim. Razliježe se uzvik: “Krist, Krist! Evanđelje, Evanđelje!” Međutim, Evanđelje se poučava u cijeloj Bibliji, od Postanka do Otkrivenja. Evanđelje je otkriveno u svim proročanstvima o prvom Kristovom dolasku kao Spasitelju ljudskog roda. Svaki pokušaj iz stare epohe da se ljudi odvrate od grijeha ili da im se donese oprost upućivao je na Spasitelja koji je trebao doći. On je bio Oslonac zahvaljujući kojem je čovječanstvo trebalo biti uzdignuto. (Manuscript Releases, sv. 10. str. 155,156)

Za razmišljanje: Kako se u potpunosti mogu osloniti na Krista kao svoj oslonac, a ne na sebe?