Otkupitelj i Izbavitelj svojega naroda

11. 10. 2023.

“Da, milošću ste spašeni — po vjeri. To ne dolazi od vas; to je dar Božji!” (Efežanima 2,8)

Krotkost i poniznost srca uvjeti su za dobivanje snage i pobjede. Kruna slave očekuje one koji se klanjaju u podnožju križa. Blago onima koji plaču, jer će biti utješeni. …

Dok Božji narod muči svoje duše pred Njim moleći za čistoću srca, izgovorena je zapovijed: “Skinite s njih prljave haljine”, i upućene su ohrabrujuće riječi: “Evo, skidam s tebe tvoju krivicu i odijevam te u dragocjenu haljinu!” (Zaharija 3,4) Besprijekorna odjeća Kristove pravednosti stavljena je na prokušanu i vjernu Božju djecu. Prezreni ostatak odjeven je u slavnu odjeću koja nikad više neće biti uprljana pokvarenošću ovoga svijeta. Njihova imena sačuvana su u Janjetovoj knjizi života, zapisana među vjernima iz svih vremena. Oni su se oduprli lukavstvima varalice, nisu se rikom Zmaja dali odvratiti od svoje odanosti. Sada su zauvijek sigurni od kušačevih sredstava. Njihovi grijesi preneseni su na začetnika grijeha.

Kao pripadnici ostatka oni nisu samo pomilovani i prihvaćeni, nego i proslavljeni. Na glavu im je stavljen “čist povez”.

Oni su kraljevi i svećenici Bogu. Dok je Sotona sipao svoje optužbe i nastojao uništiti ovu skupinu, sveti anđeli, nevidljivi, prolazili su amo-tamo stavljajući na njih pečat živoga Boga. To su oni koji na Sionskoj gori stoje s Janjetom i imaju Očevo ime napisano na svojim čelima. Oni pjevaju novu pjesmu pred prijestoljem, pjesmu koju nitko od ljudi ne može naučiti osim sto četrdeset i četiri tisuće onih koji su otkupljeni sa Zemlje. …

Sada su se potpuno ispunile Anđelove riječi: “Poslušaj, dakle, Jošua, veliki svećeniče, ti i drugovi tvoji koji su oko tebe, jer vi ste ljudi znamenja! Evo, ja ću dovesti Izdanak.” (Zaharija 3,8) Krist se otkrio kao Otkupitelj i Izbavitelj svojega naroda.

Sada ovaj ostatak čine “ljudi znamenja” kada suze i poniženje njihovog hodočašća daju mjesta radosti i časti u Božjoj i Janjetovoj prisutnosti. (Svjedočanstva za Crkvu, sv. 5, str. 418,419)

Za razmišljanje: Kako se osjećate kada znate da Bog zapečaćuje dok Sotona optužuje?