Otkupitelj kojemu su se nadali

29. 08. 2023.

“Pravednici zazivaju, i Jahve ih čuje, izbavlja ih iz svih tjeskoba.” (Psalam 34,18)

Kad je Spasitelj otpočeo svoju službu, općeprihvaćena predodžba o Mesiji i Njegovom djelu potpuno je onesposobljavala narod da Ga prihvati. Duh prave pobožnosti izgubio se u predajama i obredima, a proročanstva su tumačena po nahođenju oholih srca prionulih uz svijet. Židovi su očekivali Mesiju — ali ne kao Spasitelja od grijeha, već kao velikoga vođu koji će sve narode pokoriti vlasti lava iz plemena Judina. Uzalud ih je Ivan Krstitelj pozivao na pokajanje silom kakvu su imali stari proroci, silom koja je potresala srca. Uzalud ih je na Jordanu upućivao na Isusa kao Božje Janje koje je uzelo na sebe grijehe svijeta. Bog je nastojao usmjeriti njihove misli na Izaijino proročanstvo o Spasitelju Patniku, ali oni nisu htjeli slušati.

Da su se učitelji i vođe u Izraelu podčinili Njegovoj preobražavajućoj milosti, Isus bi ih učinio svojim predstavnicima među ljudima. Prvo je u Judeji bio najavljen dolazak Božjega kraljevstva te je upućen poziv na pokajanje. Prognavši iz jeruzalemskog Hrama one koji su ga oskvrnuli, Isus se objavio kao Mesija — Onaj koji će očistiti dušu od prljavštine grijeha i učiniti da Njegov narod postane sveti hram Gospodinu. Ali židovski vođe nisu se htjeli poniziti i prihvatiti poniznog Učitelja iz Nazareta. Kad je drugi put posjetio Jeruzalem, bio je izveden pred Veliko vijeće. Samo je strah od naroda spriječio velikodostojnike da Mu pokušaju oduzeti život. Zato je Isus, napustivši Judeju, otpočeo svoju službu u Galileji.

Tamo je radio nekoliko mjeseci prije nego što je održao govor na Gori. Vijest da je “blizu kraljevstvo nebesko” (Matej 4,17), koju je objavljivao po svoj zemlji, privukla je pozornost svih društvenih slojeva i još više razgorjela plamen njihovih slavoljubivih nada. Slava novog Učitelja prešla je granice Palestine i, bez obzira na držanje glavara, proširilo se mišljenje da bi to mogao biti Otkupitelj kojemu su se nadali. (Misli s Gore blaženstava, str. 9,10)

Za razmišljanje: Čeznem li za danom kada će me Isus osloboditi od grijeha?