Pilat

14. 11. 2017.

“Kako Pilat vidje da tim ništa ne postiže i da buka biva samo još veća, uze vodu te opra ruke pred svjetinom, govoreći: ‘Nevin sam od krvi ovog pravednika. To je vaša stvar!’” (Matej 27,24)
“Da je Pilat odmah odlučno stao odbivši osuditi čovjeka za kojega je utvrdio da je nevin, prekinuo bi kobni lanac koji će ga držati okovanog u grižnji savjesti i krivnji dokle god bude živ. Da je proveo u djelo ono što je smatrao da je pravo, Židovi mu se ne bi usuđivali nalagati što da čini. Krista bi ubili, ali krivnja ne bi počinula na Pilatu. Međutim, Pilat se sve više oglušivao o glas svoje savjesti. Našao je izgovor da ne sudi po pravdi i pravičnosti, pa se sad našao gotovo bespomoćan u rukama svećenika i poglavara. Ovo kolebanje i neodlučnost potvrdili su njegovu propast.” (Isusov život, str. 606) “U strahu i samoosudi Pilat je promatrao Isusa. U prostranom moru podignutih lica, Isusovo je lice jedino bilo mirno. Oko Njegove glave kao da je blistala blaga svjetlost. Pilat je u svojem srcu rekao: On je Bog. Okrenuvši se mnoštvu, izjavio je: ‘Ja sam čist od Njegove krvi. Uzmite Ga vi i raspnite. A ja Ga proglašavam pravednim čovjekom. Neka Onaj za koga On tvrdi da je Njegov Otac sudi vama, a ne meni za današnje djelo.’ Tada je rekao Isusu: ‘Oprosti mi za ovo; ja te ne mogu spasiti.’ … Pilat je želio osloboditi Isusa. Međutim, uvidio je da ne može učiniti to i sačuvati svoj položaj i čast. Radije je odlučio žrtvovati jedan nevini život nego izgubiti svoju svjetovnu moć. Koliko je mnogo onih koji, da bi izbjegli štetu ili patnje, na sličan način žrtvuju načelo. Savjest i dužnost ukazuju na jedan put, a osobna korist na drugi. … Pilat je popustio zahtjevima svjetine. Radije je predao Isusa da bude razapet nego da se izloži opasnosti da izgubi svoj položaj. Ali upravo ono čega se bojao, poslije ga je snašlo. Oduzete su mu počasti, bio je zbačen s visokog položaja i mučen grižnjom savjesti i povrijeđena ponosa, ubrzo nakon raspeća okončao je svoj život. Tako će svi koji čine ustupke grijehu dobiti samo žalost i propast. ‘Neki se put čini čovjeku prav, a na koncu vodi k smrti.’ (Izreke 14,12)” (Isto, str. 612,613)

Leave a Comment