Pisano za obične ljude

1. 01. 2024.

“Riječi koje sam vam ja rekao jesu duh i život.” (Ivan 6,63)

Biblija nije pisana samo za teologe; naprotiv, namijenjena je običnim ljudima. Velike istine potrebne za spasenje otkrivene su u njoj jasno kao dan, i nitko neće pogriješiti niti zaći s puta, osim onih koji se povode za svojim osobnim mišljenjem umjesto za jasno otkrivenom Božjom voljom.

Ne smijemo se povoditi za tvrdnjama bilo kojega čovjeka o onome što uči Pismo, već moramo sami za sebe proučavati Božju riječ. Ako dopustimo drugima da umjesto nas misle, osakatit ćemo svoju snagu i ograničiti svoje sposobnosti. Ako plemenite snage uma ne razvijamo razmišljanjem o temama koje su vrijedne da se njima bavimo, one mogu tako zakržljati da možemo izgubiti sposobnost razumijevanja dubokog značenja Božje riječi. Um će se razvijati ako ga zaposlimo istraživanjem međusobne povezanosti biblijskih tema, uspoređivanjem navoda s navodom, duhovne istine s duhovnom istinom.

Ništa nije korisnije za jačanje uma od proučavanja Pisma. Nijedna druga knjiga nema toliku snagu da uzdigne misli i oživi sposobnosti kao Biblija svojim dubokim, oplemenjujućim istinama. Kad bi Božju riječ proučavali onako kao što treba, ljudi bi se odlikovali širinom uma, plemenitošću karaktera i čvrstinom namjera, što se danas rijetko susreće.

Međutim, malo se koristi može izvući iz užurbanog čitanja Pisma. Netko može pročitati cijelu Bibliju, a opet ne uočiti njezinu ljepotu ili shvatiti njezino duboko i tajnovito značenje. Mnogo je korisnije proučavati jedan ulomak sve dok njegovo značenje ne postane potpuno jasno i njegov odnos prema planu spasenja očit, negoli čitati mnoga poglavlja bez neke određene namjere i bez stjecanja korisnih pouka. Neka Biblija bude s vama! Kad vam se pruži prilika, čitajte je, urezujte tekstove u svoje pamćenje! Čak i dok hodate ulicom možete pročitati poneki ulomak, razmišljati o njemu i tako ga urezivati u pamćenje.

Ne možemo steći mudrost bez ozbiljnog, pozornog proučavanja i molitve. … Mora se pomnjivo istraživati, uz molitvu i razmišljanje. Takvo proučavanje bit će bogato nagrađeno. …

Bibliju nikada ne smijemo proučavati bez molitve. Prije nego što otvorimo njezine stranice, trebamo tražiti prosvjetljenje Duha Svetoga, i ono će nam biti darovano. (Put Kristu, str. 93—95)