Pjesma nad pjesmama 1

16. 11. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Pjesma nad pjesmama 1”.

1 Pjesma nad pjesmama, koja je Salomonova. 2 Šulamka Neka me ljubi poljupcima usta svojih! Jer ljubav je tvoja bolja od vina. 3 Mirisom su ulja tvoja dragocjena, ulje razliveno ime je tvoje; zato te ljube djevice. 4 Povuci me za sobom, bježimo! Kralj me uveo u odaje svoje.Kćeri jeruzalemske Klicat ćemo i radovat’ se tebi, ljubavi se tvoje spominjati više nego vina. Prȁvo je da te ljube! 5 Šulamka Ja sam crna, ali ljupka, kćeri jeruzalemske, kao šatori kedarski, kao zastori Salomonovi. 6 Ne gledajte me što garava ja sam — to me sunce opalilo! Sinovi majke moje rasrdiše se na me: postaviše me da čuvam vinograde, a svog vlastitog vinograda nisam sačuvala. 7 Dragomu svojemu Kaži mi, ti kojega ljubi duša moja: Gdje napasaš stado svoje? Gdje ti se ono o podne odmara? Ta zašto da budem kao ona koja se zastire prolazeći pored stadā tvojih drugova? 8 Šulamkin dragi Ako to ne znaš, ti najljepša među ženama, ti idi za tragovima stada i pasi svoje kozliće pokraj nastana pastirskih. 9 Usporedio bih te, ljubljena moja, sa ždrjebicom svojom među zapregama faraonovim. 10 Ljupki su obrazi tvoji među niskama, vrat tvoj pod ogrlicama. 11 Kćeri jeruzalemske Načinit ćemo za te niske od zlata s ukrasima srebrnim. 12 Šulamka Dok je kralj za svojim stolom, nard moj širi svoj miris. 13 Dragi mi je moj smotak mirhe što među dojkama mojim počiva.14 Dragi mi je moj grozd henin u vinogradima engedskim. 15 Šulamkin dragi Kako si lijepa, ljubljena moja, kako si lijepa! Oči su ti kao u golubice. 16 Šulamka Kako si lijep, dragi moj, tako si mio! A ležaj je naš zelenilo. 17 Grede su naših kuća cedri, a potpornji naši čempresi.