Pjesma nad pjesmama 2

17. 11. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Pjesma nad pjesmama 2”.

1 Ja sam ruža šaronska, ljiljan u dolu. 2 Šulamkin dragi Kakav je ljiljan među trnjem, takva je ljubljena moja među djevojkama. 3 Šulamka Kakva je jabuka među šumskim stablima, takav je dragi moj među momcima. Zaželjeh se sjeni njezine te sjedoh, i plod njezin bijaše sladak nepcu mojemu. 4 Šulamka kćerima jeruzalemskim Uveo me u kuću gozbe, ljubav bijaše stijeg njegov nada mnom. 5 Okrijepite me kolačima od grožđica, osvježite me jabukama, jer ja sam bolna od ljubavi. 6 Ljevica mi je njegova pod glavom, a desnica me njegova grli. 7 Zaklinjem vas, kćeri jeruzalemske, gazelama i košutama poljskim, ne búdite i ne pobuđujte ljubav moju dok sama ne ushtjedne. 8 Šulamka Glas dragoga mojega! Evo ga, dolazi, prelijeće gore, preskakuje brjegove! 9 Dragi je moj kao gazela il’ kao jelenče. Evo ga, stoji za našim zidom, gleda kroz prozore, viri kroz rešetke. 10 Dragi se moj odazva i reče mi: »Ustani, ljubljena moja, prelijepa moja, i dođi. 11 Jer gle, zima je prošla, kiša je prestala, nestade je. 12 Po zemlji se pojavljuju cvjetovi; došlo je vrijeme pjeva i u našoj se zemlji glas grličin čuje. 13 Smokva iznjedri svoje prve plodove, loza u cvatu raširi svoj miris. Ustani, ljubljena moja, prelijepa moja, i dođi! 14 Golubice moja u pukotinama hridi, u skrovištu vrletnome, daj mi da vidim pojavu tvoju, daj mi da čujem tvoj glas! Jer glas tvoj je sladak, a pojava tvoja ljupka.« 15 Šulamkina braća Pohvatajte nam lisice, malene lisice, što pustoše vinograde, jer naši su vinogradi u cvatu! 16 Šulamka Moj dragi je moj, a ja sam njegova; on napasa među ljiljanima. 17 Dragomu svojemu Prije nego dan izdahne i sjene uzmaknu, vrati se, dragi moj; ti budi kao gazela ili kao jelenče na gorama beterskim.