Pjesma nad pjesmama 3

18. 11. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Pjesma nad pjesmama 3”.

1 Šulamka Noćima sam na postelji svojoj tražila onoga kog ljubi duša moja: tražila sam ga, i nisam ga našla! 2»Ustat ću dakle i obići grad, po ulicama i trgovima tražit ću onoga kog ljubi duša moja.« Tražila sam ga, i nisam ga našla! 3 Nađoše me stražari, oni koji gradom kruže: »Vidjeste li onoga kog ljubi duša moja?« 4 Tek što pođoh od njih, kadli nađoh onoga kog ljubi duša moja. Uhvatila sam ga, i nisam ga puštala, dok ga ne uvedoh u kuću majke svoje i u ložnicu roditeljice svoje. 5 Zaklinjem vas, kćeri jeruzalemske, gazelama i košutama poljskim, ne búdite i ne pobuđujte ljubav moju dok sama ne ushtjedne. 6 Šulamka Što je ono što dolazi iz pustinje kao stupovi od dima, okađeno mirhom i tamjanom i svim mirisnim prašcima trgovačkim? 7 Gle, to je postelja Salomonova, oko nje šezdeset junaka između junaka Izraelovih. 8 Svi oni drže mačeve, vični su boju; svakomu je mač njegov o boku zbog strahota u noći. 9 Za sebe kralj Salomon nosiljku načini od drveta libanonskoga. 10 Stupove joj načini od srebra, postolje joj od zlata, sjedište joj od purpura, unutrašnjost joj protkana ljubavlju kćeri jeruzalemskih. 11 Izađite, kćeri sionske, i gledajte kralja Salomona s krunom kojom ga mati njegova okruni na dan svadbe njegove i na dan radosti srca njegova.