Pjesma nad pjesmama 5

20. 11. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Pjesma nad pjesmama 5”.

1 Šulamkin dragi Došao sam u svoj vrt, sestro moja, nevjesto; berem svoju mirhu s balzamom svojim, jedem svoje saće s medom svojim, pijem svoje vino s mlijekom svojim.Prijateljima Jedite, prijatelji! Pijte i opijte se, mili moji! 2 Šulamka Snena ja sam, ali srce moje bdi. Glas! Dragi moj kuca! »Otvori mi, sestro moja, ljubljena moja, golubice moja, savršena moja! Glava mi je puna rose, uvojci mi puni noćnih kapi.« 3 Svukla sam odjeću svoju; kako da je odjenem? Oprala sam noge svoje; kako da ih kaljam? 4 Dragi moj provuče ruku svoju kroz otvor na vratima, a utroba moja uzdrhta za njim. 5 Ja ustadoh da otvorim dragomu svojemu, a s ruku mojih prokapa mirha; i s prstiju mojih mirha poteče na držak zasuna. 6 Ja otvorih dragomu svojemu, ali dragi moj se okrenu i ode. Duša mi bijaše klonula dok je on govorio. Tražila sam ga, ali ga ne nađoh; zvala sam ga, ali mi se ne odazva. 7 Nađoše me stražari, oni koji gradom kruže: tukli su me, izranili me. Koprenu moju skinuše s mene oni koji čuvaju zidine. 8 Zaklinjem vas, kćeri jeruzalemske, ako nađete dragoga mojega, što ćete mu reći? Da bolna ja sam od ljubavi. 9 Kćeri jeruzalemske Što je tvoj dragi bolji od nečijeg dragog, o najljepša među ženama? Što je tvoj dragi bolji od nečijeg dragog te nas tako zaklinješ? 10 Šulamka Dragi je moj bijel i rumen, ističe se među tisućama. 11 Glava mu je kao zlato, zlato najčišće; uvojci mu kudravi, crni poput gavrana. 12 Oči su mu kao golubovi nad rijekama vodnim, mlijekom umivene, skladno postavljene. 13 Obrazi mu kao lijeha mirisnoga bilja, kao cvijeće mirisno; usne su mu ljiljani s kojih kapa tečna mirha. 14 Ruke su mu kao zlatni prstenovi puni berila, utroba mu izrađena bjelokost optočena safirima. 15 Noge su mu stupovi mramorni, uglavljeni na zlatnome podnožju. Stas mu je kao Libanon, vitak kao cedri. 16 Usta su mu slatka, i sav je dražestan. Takav je dragi moj i takav je prijatelj moj, kćeri jeruzalemske.