Pjesma nad pjesmama 6

21. 11. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Pjesma nad pjesmama 6”.

1 Kćeri jeruzalemske Kamo je otišao dragi tvoj, o najljepša među ženama? Kamo je zamakao dragi tvoj, da ga tražimo s tobom? 2 Šulamka Dragi je moj sišao u svoj vrt k lijehama mirisnoga bilja da napasa stado po vrtovima i da bere ljiljane. 3 Ja pripadam dragomu svojemu, a moj dragi meni. On napasa među ljiljanima. 4 Šulamkin dragi Lijepa ti si, ljubljena moja, kao Tirca, krasna kao Jeruzalem, strašna kao vojska pod stjegovima. 5 Odvrati oči svoje od mene, jer one me zbunjuju. Kosa ti je kao stado koza što silaze s Gileada. 6 Zubi su ti kao stado ovaca kad s kupanja dolaze, što sve nose dvojke i nijedna među njima nije jalovica. 7 Kao kriška mogranja tvoje su sljepoočnice ispod koprene tvoje. 8 Njih je šezdeset kraljica i osamdeset inoča, a djevicama broja nema. 9 Ali ona je jedna, golubica moja, savršena moja; ona je jedinica u majke svoje, ona je miljenica u roditeljice svoje. Vidjele su je djevojke i nazvale je blaženom, a kraljice i inoče hvalile su je. 10 Tko je ova što se javlja kao zora, lijepa kao mjesec, sjajna kao sunce, strašna kao vojska pod stjegovima? 11 Šulamka Siđoh u vrt orahā da razgledam mladice u dolu, da vidim pupa li loza, cvatu li mogranji. 12 Ne znam kako, tek duša me moja postavi među kola velikašā naroda mojega. 13 Šulamkin dragi i prijatelji Vrati se, vrati, Šulamko, vrati se, vrati da te gledamo!Šulamka Što ćete vidjeti na Šulamki? Kao da je ples dvaju tabora.