Pjesma nad pjesmama 7

22. 11. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Pjesma nad pjesmama 7”.

1 Šulamkin dragi Kako su lijepi koraci tvoji u sandalama, kćeri kneževska! Obline su bedara tvojih kao grivne, djelo ruku umjetnikovih. 2 Pupak ti je okrugao pehar u kojem nikad ne ponestane pića. Trbuh ti je stog pšenice ograđen ljiljanima. 3 Dvije su dojke tvoje kao dva mladunca, blizanca gazelina. 4 Vrat ti je kao toranj bjelokosni, oči su ti kao jezera u Hešbonu na dverima batrabimskim. Nos ti je kao toranj libanonski što gleda prema Damasku. 5 Tvoja je glava na tebi kao Karmel, a kao purpur vlasi na glavi tvojoj. Kralj se zapliće u tvojim uvojcima. 6 Kako si lijepa i kako si mila, ljubavi, sa svim svojim dražima! 7 Taj je tvoj stas kao palma, a dojke tvoje kao grozdovi. 8 Rekoh: »Popet ću se na palmu, dohvatit ću stabljike plodova njezinih.« O, neka dojke tvoje budu kao grozdovi na lozi, miris daha tvojega kao jabuke, 9 a nepce tvoje kao najbolje vino! Šulamka Glatko teče vino dragomu mojemu klizeći usnama usnulih. 10 Ja pripadam dragomu svojemu i u njega je žudnja za mnom. 11 Dođi, dragi moj, ići ćemo u polje, noćivati u selima! 12 Podranit ćemo u vinograde da vidimo pupa li loza, otvaraju li se cvjetovi njezini, cvatu li mogranji. Tamo ću ti dati ljubav svoju. 13 Mandragore šire miris, i na dverima našim ima svakojakog prekrasnog voća, novog i starog. Za te sam ga čuvala, dragi moj!