Pjesma nad pjesmama 8

23. 11. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Pjesma nad pjesmama 8”.

1 O, da si mi kao brat, da si sisao grudi majke moje! Kad bih te našla vani, poljubila bih te; i nitko me ne bi prezirao. 2 Povela bih te i uvela te u kuću majke svoje koja me poučavala, pojila bih te vinom mirisavim i sokom svojih mogranja. 3 Kćerima jeruzalemskim Ljevica mi je njegova pod glavom, a desnica me njegova grli. 4 Zaklinjem vas, kćeri jeruzalemske, ne búdite i ne pobuđujte ljubav moju dok sama ne ushtjedne. 5 Kćeri jeruzalemske Tko je ta što uzlazi iz pustinje naslonjena na dragoga svojega? Šulamkin dragi Probudih te pod jabukom gdje te mati rađala, gdje te rađala i porodila te. 6 Šulamka dragomu svojemu Stavi me kao pečat na srce svoje, kao pečat na mišicu svoju! Jer ljubav je jaka kao smrt, ljubomora teška kao Šeol. Žar je njezin žar ognja i plamena Gospodnjega. 7 Mnoge vode ne mogu ugasiti ljubav, niti je rijeke potopiti. Da čovjek dade za ljubav sav imetak doma svojega, navukao bi prezir na se. 8 Šulamkina braća Imamo malu sestru, i ona još nema grudi. Što da činimo s našom sestrom u dan kad o njoj bude riječ? 9 Ako ona bude zid, sagradit ćemo na njemu srebrnu tvrđavu; ako pak bude vrata, utvrdit ćemo ih cedrovim daskama. 10 Šulamka Ja sam zid, i moje su dojke kao tornjevi. Tako postadoh u očima njegovima kao ona koja nađe mir. 11 Salomon ima vinograd u Baal-Hamonu; vinograd je dao čuvarima, od uroda njegova svatko ima donijeti tisuću srebrenjaka. 12 Salomonu Vinograd moj, koji meni pripada, preda mnom je: tebi, Salomone, tisuća, a dvjesta onima koji čuvaju urod njegov. 13 Šulamkin dragi Ti koja boraviš u vrtovima, drugovi slušaju glas tvoj: daj da ga i ja čujem! 14 Šulamka Pohitaj, dragi moj, i budi kao gazela ili kao jelenče na gorama mirisnim!