Po svemu svijetu

4. 12. 2011.

“Tada im reče: ‘Idite po svem svijetu, i propovijedajte Radosnu vijest svakom stvorenju!’” (Marko 16,15)

Svjetlost koju je Bog dao svojemu narodu ne treba ograničiti samo na crkve koje već znaju istinu. Nju treba proširiti po svim tamnim krajevima na Zemlji. Oni koji hode u svjetlosti kao što je Krist u svjetlosti, surađuju sa Spasiteljem na taj način što otkrivaju drugima ono što je On otkrio njima. Božja je namjera da se istina za ovo vrijeme objavi “svakom narodu i plemenu, jeziku i puku”. U današnjem svijetu muškarci i žene su obuzeti svjetovnim dobitkom i svjetovnim zadovoljstvima. Ima na tisuće i tisuće onih koji nijedan trenutak ne posvećuju spasenju svoje duše. Došlo je vrijeme kad vijest o skorom Kristovom dolasku treba odjeknuti cijelim svijetom.

Očiti i nepobitni dokazi ukazuju na blizinu kraja. Opomena se mora objaviti jasnim glasom. Mora se pripremiti put za dolazak Kneza mira na nebeskim oblacima. Za stanovnike gradova, koji još nisu čuli istinu za ovo vrijeme, treba još mnogo toga učiniti. Ne treba osnivati ustanove koje bi se po veličini i raskoši natjecale s ustanovama ovog svijeta; već treba u ime Gospodnje unapređivati Njegovo djelo neumornom ustrajnošću i nepokolebljivom revnošću koje Krist potiče u svojim suradnicima.

Veoma je potrebno da kao narod ponizimo svoja srca pred Bogom, moleći Ga da nam oprosti što smo zanemarili ispunjavanje evanđeoskog naloga. Sagradili smo velike centre u nekoliko mjesta, a zapostavili rad u mnogim važnim gradovima. Prihvatimo se bez odlaganja djela koje nam je određeno i naviještajmo vijest koja treba probuditi muškarce i žene da shvate u kakvoj su opasnosti.

Sve što je u svemiru poziva one koji poznaju istinu da se bez ostatka posvete objavljivanju trostruke anđeoske vijesti. Sve što vidimo i čujemo poziva nas da vršimo svoju dužnost. Djelovanje sotonskih oruđa izaziva svakog kršćanina da čvrsto stoji na svom mjestu vršeći dužnost.

Potrebni su muškarci i žene čije je srce dirnuto ljudskom patnjom i čiji život pruža dokaze da su primili i da prenose svjetlost, život i milost.

Božji narod se mora sasvim približiti Kristu u samoodricanju i požrtvovnosti; njihov jedini cilj treba biti odnijeti cijelom svijetu vijest milosti. Neki će raditi na ovaj način, a neki na onaj, kako ih Gospodin bude upućivao i vodio. Ali neka svi ulažu složne napore, nastojeći da djelo bude savršena cjelina. Oni trebaju raditi za Njega i perom i riječju. Neka se tiskana riječ istine prevodi na razne jezike i raznosi u sve krajeve svijeta. Svaki vjernik, obrazovan i neobrazovan, može objavljivati Božju poruku. (Testimonies for the Church, sv. 9, str. 24—26)