Pobjeda zahvaljujući Kristovim zaslugama

25. 04. 2024.

“Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će u Kristu svi oživjeti.” (1. Korinćanima 15,22)

Plaćena je golema cijena da bismo mi mogli biti oslobođeni ropstva grijeha u koje smo dospjeli Adamovim padom. … Vrijednost ljudske duše nećemo razumjeti sve dok ne budemo shvatili veliku žrtvu za otkupljenje koja je prinesena na Golgoti. Adamov grijeh u Edenu gurnuo je ljudski rod u jad i beznađe.

Ali zahvaljujući planu spasenja, osiguran je put izbavljenja za sve koji se pokore određenim zahtjevima. Drugo vrijeme kušnje omogućeno je zahvaljujući žrtvi Božjega Sina. Moramo ući u bitku, ali možemo izići kao pobjednici na osnovi zasluga Kristove krvi.

Bog je vidio da mi ne možemo nadvladati neprijatelja i zadobiti pobjedu svojom snagom. Ljudski rod je sve više slabio u svakom sljedećem naraštaju nakon pada, tako da se mi bez Kristove pomoći ne možemo oduprijeti zlu neumjerenosti. Koliko bismo trebali biti zahvalni što imamo Spasitelja i što je On odložio svoju kraljevsku odoru, napustio tron, zaogrnuo svoje božanstvo ljudskom naravi i postao Čovjek boli, upoznat sa žalošću. …

Nakon krštenja, duh Ga je odveo u pustinju da Ga đavao kuša. Krist je otpočeo djelo otkupljenja upravo na onome mjestu na kojem je propadanje i počelo. Buduća dobrobit svijeta ovisila je o toj borbi koju je Knez života vodio u pustinji. Neka je hvala Bogu što je On izišao kao pobjednik našavši se na istom tlu na kojem je Adam pao, i time dao otkup za Adamov sramni neuspjeh. Sotona je napustio bojno polje kao pobijeđeni neprijatelj. Ta pobjeda nama obećava da i mi uz Božju pomoć možemo izići kao pobjednici iz sukoba s neprijateljem. …

Sotona je smatrao da sva vlast na ovom palom planetu pripada njemu, ali kada je Krist došao odmjeriti snage s knezom tame, on se susreo s Onim koji je bio u stanju oduprijeti se njegovim kušnjama. Krist je rekao: “Jer se približuje knez ovoga svijeta.” (Ivan 14,30) … Cijelo Nebo promatralo je ishod sukoba između Krista i Sotone. … Pitanje je hoćemo li mi iskoristiti priliku i pobijediti u Onomu koji nas je zavolio? (Krist Pobjednik, str. 245,246)