Pobjednici nad kušnjama

26. 04. 2024.

“Prestanite se čuditi, ljubljeni — kao da vam se što neobično događa — požaru koji bjesni među vama da vas iskuša!” (1. Petrova 4,12)

U ovo vrijeme kušnje trebamo se uzajamno hrabriti i tješiti. Sotonine kušnje danas su veće nego ikad jer je svjestan da ima samo još malo vremena i da će slučaj svakog čovjeka vrlo brzo biti odlučen bilo za život ili za smrt. Sada nije vrijeme da podlegnemo obeshrabrenju i kušnjama, već da podnesemo sve nevolje i da se potpuno pouzdamo u Svemogućeg Boga Jakovljeva. Gospodin mi je pokazao da je Njegova milost dovoljna za sve naše teškoće i premda su one veće nego ikada, ako se potpuno pouzdamo u Boga, mi možemo nadvladati svaku kušnju i zahvaljujući Njegovoj milosti izvojevati pobjedu.

Ako svladamo svoje teškoće i pobijedimo Sotonine kušnje, mi smo prošli kušanje naše vjere dragocjenije od propadljivog zlata pa smo jači i spremniji da se suočimo s kušnjama koje će doći. Ali ako klonemo i popustimo Sotoninim kušnjama, sve ćemo više slabjeti, a nećemo biti nagrađeni za podnesenu kušnju niti ćemo biti spremniji da se suočimo s onima koje dolaze. Tako ćemo sve više slabjeti dok nas Sotona ne zarobi da vršimo njegovu volju.

Moramo se obući u svu Božju bojnu opremu i u svakom trenutku biti spremni za borbu protiv sila tame. Kad na nas navale kušnje i nevolje, obratimo se Bogu i borimo se s Njim u molitvi. On nas neće otpustiti prazne, već će nam dati milost i snagu da nadvladamo i slomimo neprijateljevu moć. O kad bi svi mogli ovo vidjeti u pravom svjetlu i podnijeti napore kao dobri Isusovi vojnici! Tada bi Izrael napredovao, jak u Bogu i u Njegovoj silnoj moći.

Bog mi je pokazao da je svojem narodu dao da popije gorku čašu da bi ga potpuno očistio. Gorki je to gutljaj i može postati još gorči ako mrmljamo, jadamo se i opiremo. Ali oni koji ga prime s takvim duhom moraju progutati još jedan, jer prvi nije proizveo željeno djelovanje na srce. A ako ni drugi ne ostvari cilj, uslijedit će još jedan, pa još jedan dok ne postigne željeni cilj ili ćemo ostati prljavi, nečista srca. Vidjela sam da strpljenje, ustrajnost i molitva mogu zasladiti ovu gorku čašu i da će ona imati željeno djelovanje na srca onih koji je tako prime pa će Bog biti poštovan i proslavljen. (Rani spisi, str. 57,58)