Počela velika kampanja za Maruševec

Vijesti 15. 05. 2014.

Prvom velikom donacijom iz Australije, iz Hrvatske adventističke crkve Dundas u Sydneyu, započelo je prikupljanje novčanih sredstava za obnovu i dogradnju adventističke Srednje škole i  Adventističkog teološkog visokog učilišta u Maruševcu.

Najveći financijski izazov Kršćanske adventističke crkve u Hrvatskoj konferenciji i Jadranskoj uniji konferencija u ovom trenutku jest obnova Srednje škole i Adventističkog teološkog visokog učilišta u Maruševcu. Svake godine vjerništvo prikuplja novac namijenjen redovitom djelovanju škole. Pored toga, ove 2014. godine uprava crkve odlučila je započeti izvanrednu, veliku i višegodišnju kampanju prikupljanja novčanih sredstava u Hrvatskoj i u svijetu za obnovu i dogradnju škole i fakulteta nužnih za nastavak djelovanja.

Objekti u krugu škole, sagrađeni prije četrdeset godina, bude u mnogima lijepa i nezaboravna sjećanja i uspomene. Istodobno, ovaj dugi niz godina pridonio je dotrajalosti ovih objekata te ih je nužno temeljito obnoviti kako bi i dalje ispunjavali svoju svrhu.

Zahvaljujući vjernicima iz Hrvatske i izvan nje do sada je već uloženo u obnovu oko 4.000.000 kuna  (2.600.000 kuna iz Hrvatske i 1.400.000 kuna od iseljeništva iz Australije). Tim novcem su obnovljeni krovovi na oba internata te je uveden novi sustav grijanja. U internatu za mladiće su promijenjeni prozori, postavljena je nova fasada, premještena je knjižnica i preuređene su dvije nove učionice s kabinetom. U internatu za djevojke preuređeno je desetak soba, knjižnica i klub mladih. Preuređene su sobe za studente te uredi i neki stanovi djelatnika škole i fakulteta. Svake godine ulagala su se velika sredstva i u popravke od šteta koje donose dotrajale instalacije.

Sada je pred Maruševcem najveći financijski izazov od kada je izgrađen i od kada tamo postoji Srednja škola. Dosadašnja ulaganja i brzina izvedbe bili su i iznad mogućnosti, ali još uvijek nedostatni za sve potrebe koje nameću današnji standardi i zakoni. Potrebno je u potpunosti promijeniti električne, vodovodne i kanalizacijske instalacije. Novi europski standardi i povećani broj učenika zahtijevaju gradnju novog objekta koji će se prema planu stručnjaka dograditi na jedno krilo Srednje škole i muškog internata u tri etaže. Također, potreban je veći broj stanova za djelatnike škole i fakulteta, obnova fasade i stolarije na ženskom internatu i proširenje blagovaonice. Trebalo bi izgraditi i primjerenu sportsku dvoranu.

Prema procjenama stručnjaka, za obnovu ženskog internata potrebno je uložiti 900.000 kuna, za obnovu stambenih zgrada za djelatnike škole i fakulteta 850.000 kuna, za rekonstrukciju svih instalacija 1.250.000 kuna, a za proširenje blagovaonice 1.200.000 kuna. Najveći troškovi predviđeni su za dogradnju jednog krila Srednje škole i muškog internata koji bi trebali biti 4.175.000 kuna. Sve ukupno to je iznos od 8.375.000 kuna. U taj iznos nije uključen proračun za sportsku dvoranu.

Navedeni iznos je golem i bez pomoći i nesebične požrtvovnosti vjernika iz Hrvatske i vjernika i naših crkava iz iseljeništva u cijelom svijetu, teško bi se mogao prikupiti. Ohrabruje međutim prva donacija koja je došla iz Australije, iz crkve Dundas u Sydneyu.

Oni su pružili prvu velikodušnu pomoć tijekom službenog posjeta crkvama u iseljeništvu tajnika Jadranske unije konferencija, pastora Nevena Klačmera, koji je u travnju posjetio vjernike u Australiji. Ispratili su ga sa sto tisuća australskih dolara namijenjenih Maruševcu. Zbog toga im uprava Hrvatske konferencije i Jadranske unije konferencija zajedno sa svim pastorima, mladima, djecom i cjelokupnim vjerništvom, svesrdno zahvaljuje.

Sredstva koja se ulažu na ovakav način pomažu još boljem i većem prepoznavanju i potvrđivanju Adventističke crkve i njezinog odgojnog i obrazovnog djelovanja u društvu te izravnom propovijedanju Evanđelja. Maruševec je misijsko polje na kojem tijekom srednjoškolskog obrazovanja mnogi mladi dožive promjenu života, krštavaju se te napuštaju Maruševec s adventističkim stilom življenja. Studenti teologije i religije pak u Maruševcu dobivaju vrlo kvalitetno obrazovanje i iskustvo koje ih priprema za propovjedničku službu i misijski rad. Pomoći svojim novčanim sredstvima ovom djelu može biti veliki blagoslov za sve koji se tome odazovu. Posebno su pozvani odazvati se takvom načinu pomaganja Maruševcu svi bivši đaci i studenti koji su temelje svog obrazovanja i usmjerenja života stekli upravo u Maruševcu a takvih je mnogo po svijetu iz brojnih naraštaja koji su ispit zrelosti i mnoge lijepe trenutke prošli s pogledom na dvorac.

Osim mladih koji se školuju, Maruševec ugošćuje djecu, mlade i starije na ljetnim biblijskim tečajevima. Održavaju se kongresi, konferencije, simpoziji, škole stranih jezika, koncerti, festivali i različiti skupovi. Maruševec je ponos i pojam adventizma u Hrvatskoj — za vjernike, posjetitelje, prijatelje, medije, političare i, što je najvažnije, za nove naraštaje mladih koji bi u njemu mogli steći ne samo odgoj i obrazovanje, nego i buduću službu i spasenje.

Poziv stoji svima, u Hrvatskoj i svijetu, koji se uz molitvu mogu priključiti ovoj velikoj kampanji svojim donacijama i na taj način pridonijeti uspješnom djelovanju adventističke Srednje škole i Adventističkog teološkog visokog učilišta u Maruševcu.

Darko Kovačević