Početak suda

4. 12. 2022.

“Gledao sam: Prijestolja bjehu postavljena i Pradavni sjede. Odijelo mu bijelo poput snijega; vlasi na glavi kao čista vuna. Njegovo prijestolje kao plamenovi ognjeni i točkovi kao žarki oganj. Rijeka ognjena tekla, izvirala ispred njega. Tisuću tisuća služahu njemu, mirijade stajahu pred njim. Sud sjede, knjige se otvoriše.” (Daniel 7,9.10)

Kristova nebeska služba uključuje i sud. Kao što je na kraju izraelske godine dolazio dan suda, povezan sa službom zemaljskog Svetišta, na godišnji Dan pomirenja (Jom Kipur), tako Biblija govori da će i na Nebu biti dan suda prema zemaljskoj slici. Taj nebeski sud kao posljednji čin Kristove velikosvećeničke službe najslikovitije nam se prikazuje u Danielu 7. Povijesno gledano, taj sud odvija se u vrijeme posljednjih faza vladavine malog roga (redak 8) i blizu vremena kada Bog daje kraljevstvo svetima (redci 14.26.27). Prema opisu Knjige proroka Daniela, sud zasjeda upravo prije nego što Krist ponovno dođe. Kada sud završi, Krist će, da tako kažemo, odložiti svoje svećeničke haljine i obući haljine Kralja Pobjednika.

Prije nego što sagledamo Isusov položaj na sudu, pogledajmo pobliže Danielov prikaz prizora suda. Jedina riječ kojom ga možemo opisati jest “veličanstven”. Čak i veličina nebeske prijestolne dvorane, prikazane u zemaljskom modelu Svetinje nad svetinjama, nadilazi našu maštu. Dočarati prostoriju dovoljno veliku da primi milijune anđeoskih bića izvan je naše moći razumijevanja. Isto možemo reći za silu i slavu mjesta. Ali moramo biti oprezni. Prorok pred nas stavlja sliku koja nadmašuje našu maštu i razumijevanje. Dakle, mi možemo shvatiti opću sliku onoga što se događa, ali pojedinosti su izvan naše moći razumijevanja. Dan nam je kratak uvid, a ne detaljno objašnjenje događaja.

Ali čak i iz toga saznajemo nekoliko prilično dojmljivih činjenica. Jedna od njih odnosi se na slavu. U viđenju Isus i Otac nalaze se u okruženju svjetla i ognja dok sjede na prijestolju. Druga slika prikazuje djelovanje tisuća i milijuna anđela koji služe i u odnosu na Boga i u odnosu na svemir.

Ali glavna je slika početka suda u koji su uprte sve oči. Sud je javni događaj koji se temelji na dokazima (knjigama). Bog želi da sav svemir zna da je On učinio najbolje moguće u svojem rješavanju problema grijeha na Zemlji, što je dovelo do utjelovljenja Sina.

Riječi “prijestolja bjehu postavljena” i “knjige se otvoriše” ne označavaju samo sud, već početak kraja zemaljske povijesti.

 

Preporučujemo: