Podrška ženama u vodstvu crkve

Izjave 27. 11. 2015.

 

Biblijski predložak:

“Molimo vas, braćo: priznajte one koji se trude među vama, koji su vam predstojnici u Gospodinu i opominju vas; s ljubavlju ih nadasve cijenite poradi njihova djela!

Gajite mir među sobom!

Potičemo vas, braćo: opominjite neuredne, sokolite malodušne, podržavajte slabe, budite velikodušni prema svima!

Pazite da tko komu zlo zlom ne uzvrati, nego uvijek promičite dobro jedni prema drugima i prema svima.

Uvijek se radujte! Bez prestanka se molite!

U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu.”

( 1. Solunjanima 5,12-18)

 

Na godišnjoj skupštini Generalne konferencije Crkve adventista sedmoga dana, u listopadu 2015. godine, donesena je sljedeća izjava u ime crkvene Uprave:

“Glasački rezultat iz San Antonija ne mijenja crkveno razumijevanje uloge ženâ u životu, misiji i praksi Crkve kako je poduprta Crkvenim priručnikom i ocrtana u pravilnicima Generalne konferencije i divizija.

Ova izjava daje sigurnost ženama – posebice pastoricama i starješinicama – koje su pozvane, darovite i posvećene službi naše Crkve. Ova izjava je dana i kako bi obeshrabrila one koji iskorištavaju glasački rezultat da bi nanosili ljudima bol i razjedinjavali Crkvu.

 

Vođe Transeuropske divizije potvrđuju:

Mi slavimo različitost ljudi u našem području, čiji su običaji, kultura i razumijevanje, iako raznoliki, bili ispreplitani kroz biblijsku i kršćansku povijest prema razumijevanju Božje sveobuhvatne milosti.

Mi prepoznajemo da Bog odabire žene i muškarce za službu prema njihovim duhovnim darovima i obrazovanju. On to čini kako bi ispunio svoju misiju dijeljenja Radosne vijesti svakom narodu, plemenu, jeziku i puku.

Mi ohrabrujemo žene u pripremi za crkveno vodstvo i pastoralnu službu.

Mi ćemo stvarati mjesta i prilike na kojima će se ženska darovitost cijeniti, na korist cijele Crkve.

Mi pozdravljamo hrabrost i dostojanstvo koje žene pokazuju u ispunjavanju svojeg poziva, unatoč onima koji to potkopavaju.

Nadalje, osobno zlostavljanje i postupke remećenja smatramo nekršćanskim i neprihvatljivim oblicima ponašanja, i crkveni vođe ih neće tolerirati, budući da se oni imaju dužnost skrbiti za sve koji su postavljeni da služe.

 

S ovim ciljem:

Vođe Transeuropske divizije su predane rješavanju razlika kroz uzajamno poštovanje, dijalog, pozorno slušanje, iskreno razumijevanje i pokornost vodstvu Svetog Duha koji nas ujedinjuje.

Mi se molimo za to da se ponizimo kako bismo čuli Božji glas u onima kroz koje On govori.

“Ali hvala Bogu koji nas u Kristu uvijek proslavlja te širi po nama na svakome mjestu miris svoga spoznanja. Da, Kristov smo miomiris Bogu i među onima koji se spasavaju i među onima koji propadaju.” (2. Korinćanima 2,14.15)