Pojašnjen plan spasenja

7. 01. 2024.

“Boj se Boga, izvršuj njegove zapovijedi, jer — to je sav čovjek.” (Propovjednik 12,13)

Cjelokupna čovjekova dužnost određena je u Bibliji. Salomon kaže: “Boj se Boga, izvršuj njegove zapovijedi, jer — to je sav čovjek.” Božja volja otkrivena je u Njegovoj pisanoj Riječi i tu se nalazi osnovno znanje. Ljudska mudrost i poznavanje jezika različitih naroda može pomoći u evanđeoskom radu. Razumijevanje običaja naroda, mjesta i vremena zbivanja određenih događaja, praktično je znanje zato što pomaže pri razjašnjavanju biblijskih osoba i u iznošenju siline Kristovih pouka; ali nije nužno poznavati ove pojedinosti. Putnik može pronaći stazu određenu da njome idu otkupljeni, i neće biti izgovora za one koji ginu zbog nerazumijevanja Pisma.

U Bibliji je objavljeno svako važno načelo, pojašnjena svaka dužnost, jasna svaka obveza. Cjelokupnu čovjekovu dužnost Spasitelj je sažeo sljedećim riječima: “Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom pameti svojom. … Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!” (Matej 22,37.39) Plan spasenja jasno je opisan u Riječi. Dar vječnog života obećan je pod uvjetom da čovjek njeguje spasonosnu vjeru u Krista. Privlačna sila Duha Svetoga bitan je čimbenik u našem spasenju. Nagrada obećana vjernima i kazna određena grešnima iznesene su u jasnim crtama. Biblija sadrži nauk o spasenju za sve one koji žele čuti Kristove riječi i poslušati ih.

Apostol kaže: “Svako je Pismo od Boga nadahnuto i korisno za pouku, za karanje, za popravljanje i odgajanje u pravednosti, da čovjek Božji bude savršen — opremljen za svako djelo ljubavi.” (2. Timoteju 3,16.17) Biblija je sam svoj tumač. Jedan tekst pokazat će se kao ključ koji će otključati druge tekstove, i na taj će način svjetlo osvijetliti skriveno značenje Riječi. Uspoređivanjem različitih tekstova koji se bave istom temom i sagledavanjem njihovog odnosa iz raznih kutova, postat će jasno pravo značenje Pisma. … Gospodin Bog, Stvoritelj svjetova, dao je Evanđelje svijetu po beskonačnoj cijeni. (Fundamentals of Christian Education, str. 186—188)