Pomoć u času kušnje

14. 03. 2013.

“Budući da si sačuvao moju poruku o postojanosti, i ja ću tebe sačuvati od časa kušnje koji će doći na sav svijet da podvrgne kušnji stanovnike zemlje.” (Otkrivenje 3,10)

Cijelo Nebo je zainteresirano za djelo koje se obavlja na Zemlji, djelo kojim se muškarci i žene trebaju pripremiti za budući besmrtni život. Po Božjem planu, ljudska oruđa bit će počašćena da u suradnji s Isusom Kristom rade na spašavanju duša. … Ljudi trebaju gledati na Božje djelo kao na sveto i bogougodno, svakoga dana prinositi žrtve radosti i zahvalnosti Bogu u zamjenu za silu Njegove milosti koja ih osposobljava da napreduju u duhovnom, božanskom životu. …
Nitko ne mora podleći sotonskim kušnjama, povrijediti svoju savjest i ožalostiti Svetoga Duha. Bog se u svojoj Riječi obilno pobrinuo da svima koji žele pobijediti pruži svu potrebnu pomoć. (5T 573,574)
U vjerskom životu svake duše koja će konačno izići kao pobjednik bit će neprilika i nevolja; ali poznavanje Pisma osposobit će je da se prisjeti Božjih utješnih obećanja koja će ohrabriti njezino srce i ojačati njezinu vjeru silom Svemogućega. Ona će čitati: “… da se vrijednost vaše vjere, dragocjenija od propadljivog zlata koje se kuša u vatri, pokaže na hvalu, slavu i čast u času kad se objavi Isus Krist.” (1. Petrova 1,7) Kušnja vjere dragocjenija je od zlata! Svi moraju shvatiti da je to dio discipline u Kristovoj školi, discipline koja je nužna da se očiste i oplemene od troske svjetovnosti. …
Prikupite sve svoje snage da biste podigli pogled, a ne da ga spuštate na svoje teškoće; tako nikada nećete klonuti na putu! I tada ćete ubrzo vidjeti Krista iza oblaka, kako pruža ruku da vam pomogne; sve što trebate učiniti jest da Mu u jednostavnoj vjeri pružite ruku i dopustite da vas vodi. … Velika imena među ljudima su kao tragovi u pijesku, ali će neokaljani karakter ostati za svu vječnost. Bog vam je dao inteligenciju i um sposoban da razmišlja da biste se mogli osloniti na Njegova obećanja; a Isus vam je spreman pomoći da izgradite snažan i skladan karakter. (Isto, 578,579)