Ponovljeni zakon 11

27. 06. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Ponovljeni zakon 11.

1 »Ljubi dakle Gospoda, Boga svojega, i u sve dane drži naredbe njegove i propise njegove i uredbe njegove i zapovijedi njegove. 2 I znajte danas da ne govorim vašim sinovima, koji nisu upoznali i koji nisu vidjeli steguGospoda, Boga vašega, veličinu njegovu, njegovu jaku ruku i mišicu ispruženu, 3 i njegove znake i djela njegova što ih je usred Egipta učinio na faraonu, kralju egipatskomu, i na svoj zemlji njegovoj; 4 i što je učinio vojsci egipatskoj, njihovim konjima i kolima njihovim, kako ih je preplavio vodama Crvenoga mora kad su vas progonili i kako ih je Gospod zatro do današnjega dana; 5 i što je za vas činio u pustinji dok niste stigli do ovoga mjesta; 6 i što je učinio Datanu i Abiramu, sinovima Eliaba, sina Rubenova, kad zemlja rastvori usta svoja te usred svega Izraela proguta njih i domove njihove i šatore njihove i sve živo što im je pripadalo. 7 Jer vaše su oči vidjele sva ta velika djela što ih je Gospod učinio. 8 Zato držite sve zapovijedi što vam ih ja danas zapovijedam, da budete jaki te uđete i zaposjednete zemlju u koju idete da biste je zaposjeli 9 i da produljite svoje dane u zemlji za koju se Gospod zakleo ocima vašim da će je dati njima i potomstvu njihovu, zemlji kojom teče med i mlijeko. 10 Jer zemlja u koju ti ideš da bi je zaposjeo nije kao zemlja egipatska, ona iz koje ste izašli, gdje si sijao sjeme svoje i natapao ga nogom svojom kao vrt povrtnjak, 11 nego je zemlja u koju vi idete da biste je zaposjeli zemlja brda i dolina, što pije vodu kiše nebeske; 12 zemlja za koju se skrbi Gospod, Bog tvoj. Oči Gospoda, Boga tvojega, nad njom su svagda, od početka godine pa do kraja godine. 13 ‘I dogodit će se, budete li uistinu slušali zapovijedi što vam ih ja danas zapovijedam, da ljubite Gospoda, Boga svojega, i da mu služite svim srcem svojim i svom dušom svojom, 14 da ću zemlji vašoj davati kišu u pravo vrijeme, kišu ranu i kasnu, te ćeš sabirati žito svoje i vino svoje i ulje svoje. 15 I prostrt ću travu po tvojim poljima za stoku tvoju, te ćeš jesti i nasititi se.’ 16 Čuvajte se da se srce vaše ne zavede, pa zastranite te počnete služiti drugim bogovima i klanjati im se. 17 Tada bi Gospod na vas planuo gnjevom i zatvorio nebesa da ne bude kiše, pa zemlja ne bi davala urod svoj i vas bi brzo nestalo s te dobre zemlje što vam je Gospod daje. 18 Stoga utisnite ove moje riječi u srce svoje i u dušu svoju, i privežite ih kao znak na ruku svoju i neka vam budu kao načeonik među očima vašim. 19 I poučite o njima svoje sinove: govori o njima kad sjediš u domu svojemu i kad ideš putem, i kad liježeš i kad ustaješ. 20 I ispiši ih na dovratnicima doma svojega i na dverima svojim, 21 da se umnože vaši dani i dani vaših sinova u zemlji za koju se Gospod zakleo ocima vašim da će im je dati, kao što je danâ nebesa nad zemljom. 22 Jer ako budete brižno držali sve ove zapovijedi što vam ih ja zapovijedam, vršili ih, ljubili Gospoda, Boga svojega, hodili svim njegovim putovima i držali se njega, 23 onda će Gospod protjerati sve te narode ispred vas i vi ćete izvlastiti narode veće i jače od sebe. 24 Svako mjesto na koje zakorači stopalo noge vaše, vaše će biti: od pustinje i Libanona, od Rijeke, rijeke Eufrata, pa do Zapadnoga mora bit će vaše područje. 25 Nitko se neće održati pred vama; strah od vas i bojazan od vas pustit ćeGospod, Bog vaš, na svu zemlju na koju budete kročili, kao što vam je govorio. 26 Gle, ja danas pred vas stavljam blagoslov i prokletstvo: 27 blagoslov — ako budete slušali zapovijedi Gospoda, Boga svojega, što vam ih ja danas zapovijedam; 28 a prokletstvo — ako ne budete slušali zapovijedi Gospoda, Boga svojega, nego zađete s puta što vam ga ja danas zapovjedih te pođete za drugim bogovima kojih niste poznavali. 29 I dogodit će se, kada teGospod, Bog tvoj, uvede u zemlju u koju ti ideš da bi je zaposjeo, da ćeš staviti blagoslov na goru Gerizim, a prokletstvo na goru Ebal. 30 Zar te gore nisu onkraj Jordana, put sunčeva zapada, u zemlji Kanaanaca koji žive u ravni, nasuprot Gilgala, pokraj Moreovih hrastova? 31 Jer vi ćete, prešavši Jordan, ući da biste zaposjeli zemlju koju vam daje Gospod, Bog vaš; i zaposjest ćete je i nastaniti se u njoj. 32 Pazite dakle da vršite sve propise i uredbe što ih ja danas pred vas stavljam.«