Ponovljeni zakon 12

28. 06. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Ponovljeni zakon 12.

1 »Ovo su propisi i uredbe na koje trebate paziti da ih vršite u zemlji što ti je Gospod, Bog tvojih otaca, daje da je zaposjedneš, u sve dane što ih vi budete živjeli na zemlji. 2 Uništite dokraja sva mjesta na kojima su narodi koje ćete vi izvlastiti služili svojim bogovima, bila ona na visokim gorama ili na brežuljcima ili pod svakim zelenim drvetom. 3 I porušite njihove žrtvenike i razorite njihove stupove, a ašere im ognjem spalite; i polomite kumire njihovih bogova i zatrite im ime s onoga mjesta. 4 Ne štujte tako Gospoda, Boga svojega. 5 Nego tražite mjesto koje Gospod, Bog vaš, između svih vaših plemena izabere sebi za nastan da ondje smjesti ime svoje, i onamo idite. 6 I onamo donosite svoje paljenice i svoje žrtve i svoje desetine i podizanice ruku svojih i svoje zavjetnice i svoje dragovoljne prinose i prvine svoje krupne i sitne stoke. 7 I ondje blagujte, pred Gospodom, Bogom svojim, i radujte se svemu čega se prihvatila ruka vaša, vi i vaši domovi, čime te je blagoslovio Gospod, Bog tvoj. 8 Nemojte u svemu raditi onako kako mi danas ovdje radimo — svatko čini što god je pravo u njegovim očima; 9 jer još niste ušli u počinak i u baštinu što vam je Gospod, Bog vaš, daje. 10 Ali kad prijeđete preko Jordana i nastanite se u zemlji što vam je Gospod, Bog vaš, daje u baštinu i kad vam dadne počinka od svih neprijatelja vaših unaokolo temognete živjeti spokojno, 11 onda će postojati mjesto koje će izabrati Gospod, Bog vaš, da u njemu nastani ime svoje. Onamo ćete donositi sve što vam ja zapovjedim: svoje paljenice i svoje žrtve, svoje desetine i podizanice ruku svojih i sve svoje izabrane zavjetnice što ste ih zavjetovali Gospodu. 12 I radovat ćete se pred Gospodom, Bogom svojim, vi i sinovi vaši i kćeri vaše, i vaše sluge i sluškinje vaše, i levit koji bude unutar dveri vaših, budući da on s vama nema ni dijela ni baštine. 13 Pazi da ne prinosiš svoje paljenice na bilo kojem mjestu koje vidiš, 14nego na mjestu koje izabere Gospod, u jednome od tvojih plemena, tamo prinosi paljenice svoje i tamo čini sve što ti ja zapovijedam. 15 Ipak, možeš klati i jesti meso unutar svih svojih dveri, što god ti duša poželi, prema blagoslovu što ti ga bude davao Gospod, Bog tvoj. I nečist i čist mogu ga jesti, kao da je od gazele ili od jelena. 16 Samo krvi ne jedite; prolijte je na zemlju kao vodu. 17 Unutar svojih dveri ne smiješ jesti desetinu žita svojega ili vina svojega ili ulja svojega ili prvina svoje krupne i sitne stoke, niti išta od svojih zavjetnica što si ih zavjetovao ili od svojih dragovoljnih prinosa ili od podizanica ruku svojih; 18 nego ćeš to blagovati pred Gospodom, Bogom svojim, na mjestu koje izabere Gospod, Bog tvoj: ti i sin tvoj i kći tvoja i sluga tvoj i sluškinja tvoja i levit koji bude unutar dveri tvojih; i radovat ćeš se pred Gospodom, Bogom svojim, svemu čega se prihvatila ruka tvoja. 19 Pazi da ne zanemariš levita dokle god živiš na svojoj zemlji. 20 Kad Gospod, Bog tvoj, proširi tvoje područje, kako ti je obrekao, i ti rekneš: ‘Jeo bih mesa’, jer se duša tvoja zaželjela jesti mesa, jedi mesa koliko ti duša želi. 21 Ako bi mjesto što ga je Gospod, Bog tvoj, izabrao da onamo nastani ime svoje bilo daleko od tebe, onda možeš klati od svoje krupne i sitne stoke koju ti je dao Gospod, kao što sam ti zapovjedio, i jesti unutar svojih dveri koliko ti duša želi. 22 Ali kako se jede gazela ili jelen, tako ga jedi; neka ga zajedno jedu čisti i nečisti. 23 Samo pazi da ne jedeš krvi; jer krv, to je život. Zato nemoj s mesom jesti život. 24 Ne jedi je; prolij je na zemlju kao vodu. 25 Ne jedi je, da dobro bude tebi i sinovima tvojim poslije tebe kad budeš činio što je pravo u očima Gospodnjim. 26 Ali svoje svete prinose koje imaš i svoje zavjetnice uzmi pa idi na mjesto što ga je Gospod izabrao. 27 I tu prinesi svoje paljenice, meso i krv, na žrtveniku Gospoda, Boga svojega; i neka se krv od tvojih žrtava izlije po žrtveniku Gospoda, Boga tvojega, a meso pojedi. 28 Drži i slušaj sve ove riječi što ti ih ja zapovijedam, da dobro bude tebi i sinovima tvojim poslije tebe dovijeka kad budeš činio što je dobro i pravo u očima Gospoda, Boga tvojega.« 29 »Kad Gospod, Bog tvoj, istrijebi ispred tebe narode na koje ti ideš da ih zaposjedneš i ti ih zaposjedneš pa se nastaniš u njihovoj zemlji, 30 pazi da ne padneš u zamku idući za njima nakon što budu uništeni ispred tebe i da ne tragaš za njihovim bogovima govoreći: ‘Kako su ovi narodi služili svojim bogovima, da tako i ja činim?’ 31 Nemoj tako postupati prema Gospodu, Bogu svojemu, jer svaku gnusobu, koju Gospod mrzi, oni su činili svojim bogovima; ta i svoje su sinove i kćeri svoje na ognju spaljivali svojim bogovima. 32 Pazite da izvršite svaku riječ što vam je ja zapovjedih; tome ništa ne domeći niti što od toga oduzimlji.«