Ponovljeni zakon 16

2. 07. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Ponovljeni zakon 16.

1 »Drži mjesec abib i svetkuj Pashu u čast Gospodu, Bogu svojemu; jer u mjesecu abibu Gospod, Bog tvoj, izveo te noću iz Egipta. 2 Stoga žrtvuj pashu Gospodu, Bogu svojemu, od sitne i krupne stoke, na mjestu koje Gospod izabere da u njemu nastani ime svoje. 3 Ne jedi s njome ukvasana kruha; sedam dana jedi s njom neukvasani kruh, kruh nevoljnički, jer si u žurbi izašao iz zemlje egipatske: da se spominješ dana kad si izašao iz zemlje egipatske u sve dane života svojega. 4 I neka se u tebe sedam dana ne vidi kvasac, na svemu tvojemu području, i ništa od mesa što ga budeš žrtvovao prvoga dana uvečer neka ne ostane preko noći do jutra. 5 Ne smiješ žrtvovati pashu unutar ijednih od svojih dveri što ti ih dadne Gospod, Bog tvoj; 6 nego na mjestu koje izabere Go­spod, Bog tvoj, da u njemu nastani ime svoje, tu žrtvuj pashu, uvečer, o zalasku sunca, u vrijeme kad si izašao iz Egipta. 7 A ispeći ćeš je i pojesti na mjestu koje izabere Gospod, Bog tvoj, a ujutro se okrenuti i poći prema svojim šatorima. 8 Šest dana jest ćeš neukvasani kruh, a sedmoga će dana biti svečani zbor u čast Gospodu, Bogu tvojemu; nikakva posla nemoj raditi.« 9 »Nabroj sebi sedam tjedana; tih sedam tjedana počni brojiti od vremena kad srp počne žeti klasje. 10 Tada svetkuj Blagdan tjedana u čast Gospodu, Bogu svojemu, prinoseći dragovoljni prinos iz svoje ruke koji ćeš davati kako te već Gospod, Bog tvoj, bude blagoslivljao. 11 I raduj se pred Gospodom, Bogom svojim — ti i sin tvoj i kći tvoja, i sluga tvoj i sluškinja tvoja, i levit koji bude unutar tvojih dveri, te došljak i siroče i udovica koji se nađu u tvojoj sredini — na mjestu koje izabere Gospod, Bog tvoj, da u njemu nastani ime svoje. 12 I spominji se da si bio rob u Egiptu; zato drži i vrši ove odredbe.« 13 »Sedam dana svetkuj Blagdan sjenica pošto pokupiš prihod sa svojega gumna i iz kace svoje. 14 I raduj se na svoj blagdan, ti i sin tvoj i kći tvoja, i sluga tvoj i sluškinja tvoja, te levit i došljak i siroče i udovica koji se nađu unutar dveri tvojih. 15 Sedam dana obdržavaj svetkovinu Gospodu, Bogu svojemu, na mjestu koje Gospod izabere, jer će te Gospod, Bog tvoj, blagoslivljati u svim tvojim ljetinama i u svim djelima ruku tvojih da bi uistinu bio radostan. 16 Triput u godini neka se svi tvoji muškarci pojave pred Gospodom, Bogom tvojim, na mjestu koje bude izabrao: na Blagdan neukvasanih kruhova i na Blagdan tjedana i na Blagdan sjenica; ali neka se ne pojavljuju pred Gospodom praznih ruku. 17 Svatko neka dadne prema svojim mogućnostima, prema blagoslovu koji ti je udijelio Gospod, Bog tvoj.« 18»Po svim svojim dverima što ti ih dade Gospod, Bog tvoj, postavi sebi suce i nadglednike, po svojim plemenima, pa neka sude puku sudom pravednim. 19 Ne izvrći pravde; ne gledaj na lice čovjekovo i ne uzimaj mito, jer mito zasljepljuje oči mudrima i iskrivljuje riječi pravednima. 20 Teži za samom pravdom, da bi živio i baštinio zemlju koju ti daje Gospod, Bog tvoj.« 21 »Ne sadi sebi ašere od bilo kakva drveta kod žrtvenika Gospoda, Boga svojega, što ćeš ga sebi načiniti. 22 I ne podiži sebi stupove, što Gospod, Bog tvoj, mrzi.