Ponovljeni zakon 18

4. 07. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Ponovljeni zakon 18.

1 »Levitski svećenici — sve pleme Levijevo — neće imati ni dijela ni baštine s Izraelom; jest će žrtve ognjene u čast Gospodu i baštinu njegovu. 2 Zato oni neće imati baštine među braćom svojom: sâm je Gospod baština njihova, kako im je obrekao. 3 A ovo će biti pristojba svećenicima od puka, od onih koji prinose žrtvu — bilo govedo, bilo ovcu: neka dakle svećeniku daju pleće i vilice i želudac. 4 Njemu daji i prvine od žita svojega, od vina svojega i od ulja svojega, te prvine vune od svojih ovaca. 5 Jer njega je izabrao Gospod, Bog tvoj, od svih tvojih plemena, njega i njegove sinove, da stoje i služe u ime Gospodnje zauvijek. 6 Ako bi pak došao koji levit iz jednih od tvojih dveri, gdje god u Izraelu on boravio, i svom željom duše svoje došao u mjesto koje Gospod izabere, 7 onda neka on služi u ime Gospoda, Boga svojega, kao i sva njegova braća leviti koji stoje ondje pred Gospodom. 8 Oni će jesti jednake dijelove, osim onoga što su dobili od prodaje svoje očevine.« 9 »Kad ti uđeš u zemlju što ti je Go­spod, Bog tvoj, daje, ne uči se činiti gnusobe onih naroda. 10 Neka se u tebe ne nađe nijedan koji bi svojega sina ili svoju kćer proveo kroz oganj, tko bi se bavio vračanjem ili čaranjem ili gatanjem ili čarobnjaštvom 11 ili bacanjem uroka ili doznavanjem od duhova ili pogađanjem ili dozivanjem mrtvih. 12 Jer gnusoba je Gospodu tko god to čini; zbog tih ih gnusoba Gospod, Bog tvoj, i tjera ispred tebe. 13 Budi besprijekoran pred Gospodom, Bogom svojim. 14 Jer ovi narodi što ćeš ih ti protjerati slušaju gatare i vračare, ali tebi to ne dopušta Gospod, Bog tvoj.« 15 »Proroka poput mene od braće tvoje podići će ti Gospod, Bog tvoj, iz tvoje sredine: njega slušajte; 16 prema svemu što si iskao od Gospoda, Boga svojega, na Horebu, na dan zbora, govoreći: ‘Neću više slušati glasa Gospoda, Boga svojega, ni toga ognja velikoga neću više gledati, da ne poginem.’ 17 Nato mi Gospod reče: ‘Dobro je što su govorili. 18 Podići ću im proroka isred braće tvoje, kao što si ti; i svoje ću riječi staviti u usta njegova te će im govoriti sve što mu zapovjedim. 19 I dogodit će se, tko god ne posluša mojih riječi što će ih on govoriti u moje ime, od toga ću ja tražiti račun. 20 A prorok koji bi se drznuo govoriti što u moje ime što mu ja nisam zapovjedio da govori, ili koji bi govorio u ime drugih bogova, takav prorok neka se pogubi.’ 21 Ako li rekneš u srcu svojemu: ‘Kako ćemo raspoznati riječ koju Gospod nije izrekao?’ 22 Kad prorok govori u ime Gospodnje pa se ta riječ ne zbude i ne ispuni, to je riječ koju Gospod nije govorio. U drskosti je taj prorok govorio, njega se nemoj bojati.«