Ponovljeni zakon 3

19. 06. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Ponovljeni zakon 3.

1 »Tada se okrenusmo te pođosmo put Bašana; i izađe pred nas Og, kralj bašanski, on i sav puk njegov, na vojnu kod Edreja. 2 A Gospod mi reče: ‘Ne boj ga se, jer sam u tvoje ruke predao njega i sav puk njegov i zemlju njegovu; a ti s njim učini kao što si učinio sa Sihonom, kraljem amorejskim, koji je boravio u Hešbonu.’ 3 Tako je Gospod, Bog naš, u naše ruke predao i Oga, kralja bašanskoga, i sav puk njegov; i potukli smo ga te mu nitko ne osta na životu. 4 I osvojili smo u ono doba sve njegove gradove; nije bilo grada što im ga nismo preoteli — šezdeset gradova, sav argopski predio, Ogovo kraljevstvo u Bašanu. 5 Svi tî gradovi bili su utvrđeni visokim zidinama, vratima i prijevornicama; osim njih bilo je i veoma mnogo neutvrđenih mjesta. 6 I mi smo ih zatrli — kao što smo učinili i sa Sihonom, kraljem hešbonskim — zatrvši po svim gradovima ljude, žene i nejačad. 7 A svu stoku i plijen po tim gradovima zadržasmo za se. 8 Tako smo u ono vrijeme iz ruku dvaju amorejskih kraljeva uzeli zemlju što je s onu stranu Jordana, od potoka Arnona do gore Hermona 9 (Sidonci Hermon zovu Sirion, a Amorejci ga zovu Senir), 10 sve gradove na visoravni i sav Gilead i sav Bašan, sve do Salke i Edreja, gradova Ogova kraljevstva u Bašanu. 11 Jer samo je Og, kralj bašanski, preostao od ostatka divova. (Eno, njegov ležaj, ležaj od željeza, zar on nije u Rabi sinova Amonovih? Duljina mu devet lakata, a širina mu četiri lakta, prema laktu čovječjemu.)« 12 »Tako smo u ono doba zaposjeli tu zemlju. Od Aroera, koji je na potoku Arnonu, i polovicu Gileadskog gorja i gradova njegovih dao sam Rubenovcima i Gadovcima. 13 A ostatak Gileada i sav Bašan, kraljevstvo Ogovo, dao sam polovici plemena Manašeova. (Sav taj argopski predio i sav Bašan zove se zemlja divova. 14 Jair, sin Manašeov, zauzeo je sav argopski predio do granice Gešurovaca i Maakatovaca, pa nazva Bašan svojim imenom — Havot-Jair — do dana današnjega.) 15 Makiru sam pak dao Gilead. 16 A Rubenovcima i Gadovcima dao sam od Gileada do potoka Arnona (sredina potoka je međa) i do potoka Jaboka, granice sinova Amonovih; 17 zatim ravan i Jordan kao granicu, od Kinereta pa do mora u ravni — Slanoga mora — podno obronaka Pisge, na istoku.18 I u ono vrijeme zapovjedih vam govoreći: ‘Gospod, Bog vaš, dao vam je ovu zemlju da je zaposjednete. Svi vi bojovnici prijeći ćete naoružani pred braćom svojom, sinovima Izraelovim. 19 Samo žene vaše i nejačad vaša i stoka vaša — znam da imate mnogo stoke — ostat će u vašim gradovima što sam ih vama dao 20 dokle Gospod vašoj braći ne dadne počinka kao i vama te dok i oni ne zaposjednu zemlju što ju im je dao Gospod, Bog vaš, onkraj Jordana. Tada se svaki od vas može vratiti na svoju baštinu što sam vam je dao.’ 21 A u ono sam doba zapovjedio Jošui govoreći: ‘Tvoje su oči vidjele sve što je Gospod, Bog vaš, učinio onoj dvojici kraljeva. Tako će Gospod učiniti svim kraljevstvima preko kojih ti budeš prelazio. 22 Ne bojte ih se, jer Gospod, Bog vaš, sâm se bori za vas.’« 23 »I u ono sam doba zaiskao od Gospoda govoreći: 24 ‘Gospodine Gospode, ti si počeo pokazivati sluzi svojemu svoju veličinu i moćnu ruku svoju. Ta koji je bog na nebu ili na zemlji koji može učiniti djela kao što su tvoja i čudesa kao što su tvoja! 25 Daj mi, molim te, da prijeđem i vidim tu dobru zemlju što je onkraj Jordana, to dobro gorje i Libanon!’ 26 Ali je Gospod, zbog vas, bio srdit na me i nije me slušao. I reče mi Gospod: ‘Dosta! Ne govori mi više o tome! 27 Uzađi na vrh Pisge i podigni oči svoje na zapad i sjever i jug i istok; i razgledaj očima svojim, jer nećeš prijeći preko toga Jordana. 28 Nego zapovjedi Jošui i osokoli ga i osnaži ga, jer on će prijeći pred ovim pukom i on će im predati u baštinu zemlju što je budeš vidio.’ 29 Tako smo ostali u toj dolini nasuprot Bet-Peora.«