Ponovljeni zakon 33

19. 07. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Ponovljeni zakon 33.

1 A ovo je blagoslov kojim je Mojsije, čovjek Božji, blagoslovio Izraela prije svoje smrti. 2 I reče: »Došao je Gospod sa Sinaja i osvanuo nad njima sa Seira; zasjao je s gore Parana i stigao s mirijadama svetih. U desnici mu zakon ognjeni za njih. 3 Jest, on ljubi puke; svi sveti njegovi u tvojoj su ruci i oni sjede do nogu tvojih da svatko primi od tvojih riječi. 4 Mojsije nam zapovjedi zakon, baštinu zajednice Jakovljeve. 5 I bijaše on kralj u Ješurunu, kad se skupiše poglavari puka, sva plemena Izraelova zajedno. 6 Nek živi Ruben i neka ne izumre, a ljudi njegovih nek nebude malo.« 7 A ovo reče za Judu: »Čuj, Gospode, glas Judin i dovedi ga k puku njegovu; neka mu dovoljne budu ruke njegove, a ti budi pomoć protiv njegovih neprijatelja.« 8 O Leviju pak reče: »Tvoj Tumim i Urim tvoj nek pripadnu tvomu svetom čovjeku, kojega si iskušao kod Mase, s kojim si se prepirao kod meripskih voda, 9 koji reče o svojemu ocu i o majci svojoj: ‘Nisam ih vidio’; koji ne poznaje braću svoju i ne zna za sinove svoje; jer su držali tvoju riječ i čuvali savez tvoj. 10 Jakova podučavaju tvojim odredbama i Izraela tvojemu zakonu; kâd podižu k tvojim nosnicama i sažganu žrtvu na žrtvenik tvoj. 11 Blagoslovi, Gospode, snagu njegovu i neka ti bude milo djelo ruku njegovih; polomi bedra onima koji ustaju na nj i onima koji ga mrze, da više ne ustaju.« 12 Za Benjamina reče: »Ljubimac Go­spodnji uza nj će boraviti na sigurnom, on će ga zaklanjati povazdan; i boravit će među ramenima njegovim.« 13 O Josipu pak reče: »Blagoslovljena od Gospoda bila zemlja njegova dragocjenostima s neba, rosom, i iz dubine što leži odozdo; 14 i prekrasnim urodom što ga sunce daje te dragocjenim učinkom mjeseca; 15 i najboljim stvarima s drevnih planina i dragocjenostima s vječnih brjegova; 16i dragocjenostima zemlje i punine njezine, i naklonošću Onoga koji prebiva u grmu. Neka to dođe na glavu Josipovu i na tjeme onog koji bijaše odvojen od braće svoje. 17 Kao prvenče bika krasota je njegova, a rozi su mukao rozi bivolji; njima će bosti narode sve do krajeva zemaljskih. I to su mirijade Efraimove, i to su tisuće Manašeove.« 18 A o Zebulunu reče: »Raduj se, Zebulune, na svojim izlascima, i ti, Jisakare, u svojim šatorima. 19Na goru će sazivati puke, ondje će prinositi žrtve pravedne; jer će sisati obilje morsko i blago u pijesku skriveno.«20 O Gadu pak reče: »Blagoslovljen onaj koji Gada raširi; on prebiva poput lava i razdire mišicu i tjeme. 21 A prvine je providio za se jer mu ondje bijaše sačuvan dio od onoga koji dade zakon. I došao je s poglavarima puka izvršivši pravdu Gospodnju i sudove njegove s Izraelom.« 22 Za Dana pak reče: »Dan je lavlje mladunče, on će skočiti iz Bašana.« 23 A o Naftaliju reče: »Naftali, sit blagodati i pun blagoslova Gospodnjega, zaposjedni zapad i jug.« 24 Za Ašera pak reče: »Blagoslovljeniji je Ašer od sinova; braći svojoj neka bude mio i nogu svoju nek u ulje umače. 25 Željezo i mjed bit će obuća tvoja, i snaga tvoja kao dani tvoji. 26 Nitko nije kao Bog Ješurunov: po nebesima u pomoć ti jezdi i po oblacima u veličanstvu svojemu. 27 Boga vječnog imaš za utočište, a odozdo mišice vjekovne; i protjerat će on pred tobom neprijatelja te reći: ‘Zatri!’ 28 Tada će Izrael sam boraviti na sigurnom, izvor Jakovljev u zemlji žita i vina, a nebesa njegova daždjet će rosom. 29 Blažen bio, Izraele! Tko je kao ti, puče spašen od Gospoda, štita svoje pomoći i mača veličanstva svojega? Ta neprijatelji ti se tvoji ulaguju, ali ti ćeš gaziti po uzvišicama njihovim.«