Ponovljeni zakon 5

21. 06. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Ponovljeni zakon 5.

1 Tada Mojsije sazove sav Izrael i reče im: »Čuj, Izraele, propise i uredbe što ih ja danas izgovaram na vaše uši da ih naučite, držite i vršite ih. 2 Gospod, Bog naš, sklopio je s nama savez na Horebu. 3 Nije Gospod sklopio taj savez s našim očevima, nego s nama, baš s nama koji smo danas ovdje, sa svima nama koji smo živi. 4 Licem u lice govorio je Gospod s vama na gori isred ognja. 5 U ono doba ja sam stajao između Gospoda i vas da vam objavim riječ Gospodnju, jer ste se vi prestrašili zbog ognja pa niste uzlazili na goru. Rekao je: 6 ‘Ja sam Gospod, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva. 7 Nemoj imati drugih bogova uz mene. 8 Ne gradi sebi likani ikakva obličja onoga što je gore na nebu ili onoga što je dolje na zemlji ili onoga što je u vodama ispod zemlje;9 ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Gospod, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran; kažnjavam bezakonje otaca — onih koji me mrze — na djeci sve do trećega i četvrtoga koljena, 10 a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i drže moje zapovijedi. 11 Ne uzimaj imena Gospoda, Boga svojega, uzalud, jer Gospod ne ostavlja nekažnjenim onoga koji njegovo ime uzima uzalud. 12 Obdržavaj dan subotnji držeći ga svetim, kako ti je zapovjedio Gospod, Bog tvoj.13 Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao, 14 a sedmoga je dana subota posvećena Gospodu, Bogu tvojemu. Nikakva posla tada nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni vol tvoj, ni magarac tvoj, ni ikakva stoka tvoja, ni došljak koji se nađe unutar tvojih dveri, da bi sluga tvoj i sluškinja tvoja počinuli kao i ti. 15 Spomeni se da si i ti bio rob u zemlji egipatskoj i da te odande izbavio Gospod, Bog tvoj, rukom jakom i mišicom ispruženom. Zato ti je Gospod, Bog tvoj, zapovjedio da držiš dan subotnji. 16 Poštuj oca svojega i majku svoju, kako ti je zapovjedio Gospod, Bog tvoj, da ti se produlje dani i da ti dobro bude na zemlji koju ti dajeGospod, Bog tvoj. 17 Ne ubij. 18 I ne počini preljuba. 19 I ne ukradi. 20 I ne iznosi lažno svjedočanstvo protiv bližnjega svojega. 21 Ne poželi žene bližnjega svojega; i ne hlepi za kućom bližnjega svojega ni za poljem njegovim ni za slugom njegovim ni za sluškinjom njegovom ni za volom njegovim ni za magarcem njegovim niti za ičim što je bližnjega tvojega.’« 22 »Ove riječi izgovori Gospod svemu zboru vašemu, na gori, isred ognja, oblaka i tmine, snažnim glasom; i ništa više nije pridodao. I napisa ih na dvije kamene ploče te ih meni predade. 23 I dogodi se, kad začuste glas isred tame, dok je gora plamtjela u ognju, da k meni pristupiše svi poglavari plemena vaših i vaše starješine. 24 I rekoste: ‘Evo, Gospod, Bog naš, pokaza nam svoju slavu i veličinu svoju; i čuli smo glas njegov isred ognja. Danas smo vidjeli da je Bog govorio čovjeku, a ovaj ipak ostao živ. 25 Ali sad, zašto da pomremo? Ta ovaj će nas veliki oganj proždrijeti; budemo li mi i dalje slušali glas Gospoda, Boga svojega, pomrijet ćemo. 26 Ta ima li ikoje tijelo koje je čulo glas Boga živoga gdje govori isred ognja, kao što smo mi, pa ostalo na životu? 27 Ti se primakni i slušaj sve što će reći Gospod, Bog naš; onda ti kaži nama sve što ti je Gospod, Bog naš, govorio, a mi ćemo slušati i vršiti.’ 28 I Gospod je čuo glas vaših riječi kad ste mi govorili te mi Gospod reče: ‘Čuo sam glas riječi ovoga puka koji je tebi govorio; sve što su govorili, dobro je. 29 O, kad bi im srca bila takva da me se boje i da u sve dane drže moje zapovije­di, da bi dobro bilo njima i sinovima njihovim dovijeka! 30 Hajde, reci im: Vratite se u svoje šatore! 31 A ti ostani ovdje kod mene da ti izreknem sve zapovijedi i propise i uredbe kojima ćeš ih poučavati, kako bi ih oni vršili u zemlji što im je ja dajem u posjed.’ 32 Pazite dakle da činite kako vam je Gospod, Bog vaš zapovjedio; ne skrećite ni desno ni lijevo. 33 Hodite svim putima što vam ih je zapovjedioGospod, Bog vaš, da biste živjeli i da vam bude dobro, i da biste produljili dane svoje u zemlji što ćete je zaposjesti.«