Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Ponovljeni zakon 6

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Ponovljeni zakon 6.

1 »Ovo su zapovijedi, propisi i uredbe za koje mi Gospod, Bog vaš, zapovjedi da vas poučim, kako biste ih vršili u zemlji u koju odlazite da biste je zaposjeli; 2 da se bojiš Gospoda, Boga svojega, držeći sve odredbe njegove i zapovijedi njegove što ti ih ja zapovijedam, ti i sin tvoj i sin sina tvojega, u sve dane života svojega, i da ti se produlje dani. 3 Zato poslušaj, Izraele, i pazi da izvršiš, da ti dobro bude i da se silno razmnožiš u zemlji kojom teče med i mlijeko, kako ti je obrekao Gospod, Bog otaca tvojih. 4 Čuj, Izraele! Gospod je Bog naš, Gospod je jedan. 5 Zato ljubi Gospoda, Boga svojega, svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom snagom svojom. 6 A ove riječi što ti ih ja danas zapovije­dam neka budu u srcu tvojemu. 7 Napominji ih svojim sinovima i govori o njima kad sjediš u domu svojemu i kad ideš putem, i kad liježeš i kad ustaješ. 8 I priveži ih kao znak na ruku svoju i neka ti budu kao načeonik među očima tvojim. 9 I ispiši ih na dovratnicima kuće svoje i na dverima svojim.« 10 »I dogodit će se, kada te Gospod, Bog tvoj, dovede u zemlju za koju se zakleo ocima tvojim — Abrahamu, Izaku i Jakovu, da će tebi dati velike i lijepe gradove koje nisi gradio, 11 i kuće pune svakoga dobra koje nisi punio, i iskopane studence koje nisi kopao, vinograde i masline koje nisi zasadio. Kad se najedeš i nasitiš, 12 pazi da ne zaboraviš Gospoda koji te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva. 13 Boj se Gospoda, Boga svojega, i njemu služi i njegovim se zaklinji imenom. 14 Ne idite za drugim bogovima između bogova naroda što su oko vas 15 (jer Gospod, Bog tvoj u tvojoj sredini, Bog je ljubomoran), da ne bi gnjev Gospoda, Boga tvojega, usplamtio na te i istrijebio te s lica zemlje. 16 Ne iskušavajte Gospoda, Boga svojega, kao što ste ga iskušavali kod Mase. 17 Pomno držite zapovijedi Gospoda, Boga svojega, i svjedočanstva njegova i propise njegove koje ti je zapovjedio. 18 I čini što je pravo i dobro u očima Gospodnjim da ti dobro bude i da mogneš ući i zaposjesti dobru zemlju za koju se Gospodzakleo ocima tvojim, 19 da će ispred tebe protjerati sve neprijatelje tvoje, kao što je Gospod bio obrekao. 20 Kad te sin tvoj sutra bude zapitao govoreći: ‘Što znače ta svjedočanstva i propisi i uredbe što ih je Gospod, Bog naš, vama zapovjedio?’, 21 onda ćeš reći sinu svojemu: ‘Bili smo faraonovi robovi u Egiptu, ali nas je Gospod iz Egipta izveo rukom jakom. 22 I na naše je oči Gospod izveo znake i čudesa, velika i strašna, protiv Egipta, protiv faraona i protiv svega doma njegova, 23 a nas je odande izveo da nas dovede i dade nam zemlju za koju se zakleo ocima našim. 24 I zapovjedio nam je Gospod da sve ove propise vršimo bojeći se Gospoda, Boga svojega, za svoje dobro, u sve dane, da bi nas sačuvao na životu, kao što je to danas. 25 Naša će dakle pravednost biti ako budemo pazili da vršimo sve ove zapovijedi pred Gospodom, Bogom svojim, kako nam je zapovjedio.«