Jutarnji stih

Ponovljeno iskustvo iz Djela 19,19

“I mnogi su obraćenici dolazili da priznaju i otkriju svoja vračarska djela. A mnogi od onih koji su se bavili vračanjem donosili su knjige te ih spaljivali naočigled sviju. (Djela 19,18.19)

Kad sam bio dijete, privlačile su me uzbudljive priče. Ovo oduševljenje pričama trajalo je i dok sam pohađao srednju školu. Otac mi je tada davao novac za kupnju udžbenika, a ja bih od preostalog novca kupovao romane. Usprkos opterećenjima učenja, odvajao sam prilično vremena za čitanje. Uživao sam razotkrivati urote i misterije. Kad sam upisao studij na fakultetu, upoznao sam Adventističku crkvu. Čuvši za adventnu vijest, doživio sam radost spasenja i krstio se!

Tijekom godina sakupio sam malu biblioteku koja se u velikoj mjeri sastojala od romana. Nisam bio sklon kriminalističkim romanima, ali sam uživao u avanturističkim, koji su opisivali zlodjela i romantične zaplete uklopljene u fabulu. Nakon obraćenja, otkrio sam da mi ove knjige ne pomažu u duhovnom rastu. I tako sam odlučio pregledati sve naslove u mojoj maloj biblioteci i spaliti svaku knjigu za koju sam znao da ima negativan utjecaj na moju želju za čitanje Biblije. To nisu bile vračarske ili okultne knjige, kao one u Pavlovo vrijeme, ali su stvarale kod mene odbojnost prema čitanju svete Božje riječi. I zato su otišle u vatru!

Vjerujem da je Bog nagradio moj odlučni stav, zato što sam ubrzo nakon toga dobio pošiljku knjiga Duha proroštva iz inozemstva. Stavio sam u oglas da želim takve polovne knjige i dobio sam više nego što sam tražio. Mnoge od njih dao sam drugima. Opet sam objavio oglas i dobio sam kutije dragocjenih knjiga. U drugoj pošiljci nalazile su se gotovo sve knjige iz biblioteke Duha proroštva. Sve su bile u tvrdom uvezu, napravljene da dugo traju! S takvim blagom u ruci, moja žeđ za romanima je nestala. Sada sam imao mnoštvo knjiga u svojoj biblioteci koje sam mogao dijeliti drugima koji su žedni vode života. Bog je dobar!

Duboko sam zabrinut za današnje mlade i njihove čitalačke navike. Mnogi ne čitaju uopće. Zalijepljeni su za TV, pretražuju internet ili se koriste mobilnim telefonima i mobilnim uređajima, a iz njihovog života nestali su blagoslovi kristocentričnih knjiga. Molim vas, dragi prijatelji, da čitate ono što hrani dušu. Počnite danas s nekom knjigom Duha proroštva. Ako to budete činili, rast ćete i svijetliti kao svjetlo u ovom mračnom svijetu!

Efe M. Ehioghae, Nigerija


Komentiraj