Posebna briga o stadu

23. 07. 2011.

“Znajte da je Jahve Bog: on nas stvori, i mi smo njegovi, njegov smo narod i ovce paše njegove.” (Psalam 100,3)

Isus poznaje potrebe svakog svog stvorenja i čita najskrivenije i neizražene boli svakog srca. Kad je povrijeđen jedan od najmanjih za koje je On umro, to ne ostaje nezapaženo i On će sigurno prijestupnika pozvati na odgovornost. Isus je Dobri Pastir. On se brine za svoje stado, a posebno za nejake, bolesne i one koji zalutaju. On svaku ovcu zna po imenu. Nevolja svake ovce i svakog janjeta iz Njegovog stada budi suosjećanje i ljubav u Njegovom srcu, i svaki vapaj za pomoć dopire do Njegovog uha. Ukazujući na jedan od najtežih grijeha pastira u Izraelu, prorok kaže: “Nemoćnih ne krijepite, bolesnih ne liječite, ranjenih ne povijate, zalutalih natrag ne dovodite, izgubljenih ne tražite, nego nasilno i okrutno njima gospodarite. I tako se ovce raspršiše nemajuć pastira. Nitko za njih ne pita, nikoga nema da ih traži.” (Ezekiel 34,4-6)

Kao Osoba Božanstva On nam pritječe u pomoć svojom moćnom silom, dok kao naš Stariji Brat suosjeća s nama u svakoj našoj patnji. Kao Veličanstvo Neba nije se držao podalje od grijehom uniženog i grešnog čovječanstva. Mi nemamo takvog Velikog svećenika koji je tako visoko i tako uzvišen da ne bi mogao zapaziti ili suosjećati s nama, već takvoga koji je bio u svemu kušan kao i mi, ali nikad ni u čemu nije zgriješio.

U svom kršćanskom življenju doživjet ćete mnoge neugodnosti i poteškoće s vjernicima u svojoj crkvi, ali se nemojte previše truditi u oblikovanju karaktera svoje braće. Kad uvidite da oni ne zadovoljavaju zahtjeve Božje riječi, nemojte ih osuđivati; kad vas izazivaju, ne uzvraćajte istom mjerom. Kad kažu nešto što bi vas moglo ogorčiti, sačuvajte mir svoje duše. Kad se zalažete za zabludjele, vaše srce mora biti ponizno, smekšano Božjim Duhom. Dopustite da vas On upotrijebi kao svoje oruđe. Prebacite svoje breme na Isusa. Kad Sotona zagospodari nekom dušom, vi osjećate da Bog treba preuzeti slučaj u svoje ruke; ali ono što možete učiniti, učinite u duhu poniznosti i skromnosti, a nejasna i iznimno složena pitanja predajte u Božje ruke. Poslušajte upute dane u Njegovoj Riječi, a ishod prepustite Njegovoj mudrosti. Kad ste za spasenje svojega brata učinili sve što je u vašoj moći, prestanite se uznemiravati i mirno nastavite obavljati svoje ostale dužnosti. To više nije predmet vaše brige, nego Božje.

Nemojte svojom nestrpljivošću rezati čvor poteškoća, čineći na taj način stanje beznadnim. Prepustite da Bog umjesto vas razmrsi zamršene niti. On ima dovoljno mudrosti i taktičnosti za rješavanje neprilika u našem životu. Mi ne možemo uvijek sagledati i shvatiti Njegove planove, i stoga moramo strpljivo čekati da se razviju, a ne ometati njihovo ostvarenje. On će nam ih otkriti kad za to bude pravo vrijeme. Težite za jedinstvom, njegujte ljubav i ugledajte se na Krista u svemu. On je izvor jedinstva i snage. Ako postupite u skladu s Božjom voljom, Njegovi blagoslovi će se izliti na vašu crkvu. (Testimonies for the Church, sv. 5, str. 346—348)

Isus poznaje potrebe svakog svog stvorenja i čita najskrivenije i neizražene boli svakog srca. Kad je povrijeđen jedan od najmanjih za koje je On umro, to ne ostaje nezapaženo i On će sigurno prijestupnika pozvati na odgovornost. Isus je Dobri Pastir. On se brine za svoje stado, a posebno za nejake, bolesne i one koji zalutaju. On svaku ovcu zna po imenu. Nevolja svake ovce i svakog janjeta iz Njegovog stada budi suosjećanje i ljubav u Njegovom srcu, i svaki vapaj za pomoć dopire do Njegovog uha. Ukazujući na jedan od najtežih grijeha pastira u Izraelu, prorok kaže: “Nemoćnih ne krijepite, bolesnih ne liječite, ranjenih ne povijate, zalutalih natrag ne dovodite, izgubljenih ne tražite, nego nasilno i okrutno njima gospodarite. I tako se ovce raspršiše nemajuć pastira. Nitko za njih ne pita, nikoga nema da ih traži.” (Ezekiel 34,4-6) Kao Osoba Božanstva On nam pritječe u pomoć svojom moćnom silom, dok kao naš Stariji Brat suosjeća s nama u svakoj našoj patnji. Kao Veličanstvo Neba nije se držao podalje od grijehom uniženog i grešnog čovječanstva. Mi nemamo takvog Velikog svećenika koji je tako visoko i tako uzvišen da ne bi mogao zapaziti ili suosjećati s nama, već takvoga koji je bio u svemu kušan kao i mi, ali nikad ni u čemu nije zgriješio. U svom kršćanskom življenju doživjet ćete mnoge neugodnosti i poteškoće s vjernicima u svojoj crkvi, ali se nemojte previše truditi u oblikovanju karaktera svoje braće. Kad uvidite da oni ne zadovoljavaju zahtjeve Božje riječi, nemojte ih osuđivati; kad vas izazivaju, ne uzvraćajte istom mjerom. Kad kažu nešto što bi vas moglo ogorčiti, sačuvajte mir svoje duše. Kad se zalažete za zabludjele, vaše srce mora biti ponizno, smekšano Božjim Duhom. Dopustite da vas On upotrijebi kao svoje oruđe. Prebacite svoje breme na Isusa. Kad Sotona zagospodari nekom dušom, vi osjećate da Bog treba preuzeti slučaj u svoje ruke; ali ono što možete učiniti, učinite u duhu poniznosti i skromnosti, a nejasna i iznimno složena pitanja predajte u Božje ruke. Poslušajte upute dane u Njegovoj Riječi, a ishod prepustite Njegovoj mudrosti. Kad ste za spasenje svojega brata učinili sve što je u vašoj moći, prestanite se uznemiravati i mirno nastavite obavljati svoje ostale dužnosti. To više nije predmet vaše brige, nego Božje.Nemojte svojom nestrpljivošću rezati čvor poteškoća, čineći na taj način stanje beznadnim. Prepustite da Bog umjesto vas razmrsi zamršene niti. On ima dovoljno mudrosti i taktičnosti za rješavanje neprilika u našem životu. Mi ne možemo uvijek sagledati i shvatiti Njegove planove, i stoga moramo strpljivo čekati da se razviju, a ne ometati njihovo ostvarenje. On će nam ih otkriti kad za to bude pravo vrijeme. Težite za jedinstvom, njegujte ljubav i ugledajte se na Krista u svemu. On je izvor jedinstva i snage. Ako postupite u skladu s Božjom voljom, Njegovi blagoslovi će se izliti na vašu crkvu. (Testimonies for the Church, sv. 5, str. 346—348)