Posebno uskrsnuće

19. 10. 2022.

“Zemlja se potrese, pećine se raspuknuše, a grobovi otvoriše, te uskrsnuše mnoga tjelesa pravednika što bijahu umrli. Iziđoše iz grobova poslije Isusova uskrsnuća, dođoše u Sveti grad i pokazaše se mnogima.” (Matej 27,5153)

U vrijeme Kristovog posljednjeg pokliča pobjede i smrti odigralo se nekoliko drugih događaja. Jučer smo proučavali o kidanju hramskog zastora. Drugi istodobni događaj bio je snažan potres koji je uzdrmao čitavo područje i očito na nekoliko mjesta rascijepio tlo stvorivši velike pukotine. Dok kidanje zastora nije bilo vidljivo za sve, svi su bili svjedoci strašnog potresa.

Treći nadnaravni događaj u trenutku Isusove smrti bio je uskrsnuće nekih umrlih. Matej je jedini pisac evanđelja koji to spominje. U njegovom izvještaju slijed događaja nije potpuno jasan. Prema njemu, od potresa koji je zaljuljao tlo ne samo da se “raspuknuše” stijene, već su otvoreni i mnogi grobovi. Iz prethodnih riječi nije jasno jesu li ljudi iz tih grobova ustali u trenutku Njegove smrti ili Njegovog uskrsnuća. Čini se da je ovo drugo pravo značenje teksta. Ako je tako, pojedinci vjerni Bogu ustali su iz otvorenih grobova u jutro uskrsnuća i otišli u grad da posvjedoče o Kristovoj sili.

Biblija ne navodi imena ovih uskrišenih ljudi i većina tumača ne nagađa o njihovom identitetu.

Ellen G. White iznosi sljedeću mogućnost: “To su bili Božji suradnici koji su i po cijenu svoga života svjedočili za istinu.” (Isusov život, str. 650)Pavao upućuje na činjenicu da je uskrsli Isus, kada je poslije uzašao na Nebo, poveo uskrsle sa sobom (vidi Efežanima 4,8).

Ne trebamo brkati ovo djelomično uskrsnuće s općim uskrsnućem o Isusovom drugom dolasku. Ograničeni broj vjernih ustao je s Kristom, ali će najveći dio Božjeg naroda spavati u grobovima dok se On ne pojavi na svršetku vremena (1. Solunjanima 4,13-18; 1. Korinćanima 15,51-53).

U događaju o kojem izvještava Matej nalazimo jasnu činjenicu o Kristovoj sili da uskrisi svoje sljedbenike. Budući da On živi, i mi ćemo živjeti.

 

Preporučujemo: